Menu


Kardinál Velasio de Paolis zemřel

                                                          9.9.2017

 

Další sloup církve odchází na věčnost. 10 dní před 82. narozeninami zemřel kardinál Velasio De Paolis, hlavní odpůrce kardinála Kaspera. Byl to vynikající církevní právník, papežský delegát pro kongregaci Legionáři Kristovi. Byl profesorem kanonického práva na Gregorianě a na Urbanianě. V několika dikasteriích působil jako poradce, mezi jinými v Papežské radě pro interpretaci zákonů, v Kongregaci pro nauku víry a v Kongregaci pro klérus. Jan Pavel II. ho jmenoval sekretářem Apoštolské signatury a Benedikt XVI. ho jmenoval prefektem pro ekonomické záležitosti Svatého stolce. Ve čtyřicetistránkovém elaborátu odsoudil na celé čáře Kasperovy návrhy pro synodu o manželství a rodině. Bergoglio tehdy o něm prohlásil za zavřenými dveřmi: Někteří kardinálové vydali knihu s jediným záměrem, bojovat proti Kasperovi, již to samo o sobě je těžký hřích. (K tomuto jeho zápasu se ještě vrátíme)

Několik měsíců před přijetím kardinálského biretu 2010 jmenoval ho Benedikt XVI. delegátem pro Legionáře Kristovy, kteří byli v krizi po skandálech svého zakladatele Marcial Maciela Degollado. Osvědčil se jako pečlivý otec a po dvou letech sám vysvětil v Lateránské bazilice 44 legionářů na kněze. V lednu 2014 si řád na generální kapitule zvolil nové vedení a obdržel obnovenou samostatnost.

R. I. P.