Menu


Kardinál Sarah vyznamenán

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužby a svátostnou kázeň, byl poctěn cenou papeže Zosima I. Tato cena je udělována od roku 2013.

Cena může být udělena mužům nebo ženám všech národností jako ocenění jejich svědectví pro katolickou víru a podporu katolických hodnot. Jejími nositeli jsou např. skladatel Ennio Moricone, tenorista Andrea Bocelli a kardinál Angelo Scola.

Kulturní sdružení Reatium, které o udělení rozhoduje, sdělilo kardinálu Sarahovi, že touto cenou oceňuje jeho iniciativu, s jakou šíří poznání a vědomí hodnot, na kterých spočívá naše civilizace a které mají přispět k očištění Evropy a k růstu skutečného pokroku tohoto světadílu.

Kardinál Sarah se narodil 15. června 1945 v katolické rodině v Ourous (dnešní Guinea). 1969 byl vysvěcen na kněze v katedrále Panny Marie v Conacry. Získal licenciát teologie na Gregorianě a licenciát biblických věd na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalémě.

1974 se vrátil do Guiney, kde se stal arcibiskupem v Conacry. Přejímal diecézi ve velmi těžkých podmínkách. Až do roku 1984 panovala v zemi socialistická diktatura. 85% obyvatel jsou muslimové.

2001 povolal Jan Pavel II. Saraha do Kongregace pro evangelizaci národů. 2010 ho jmenoval Benedikt XVI. předsedou Papežské rady Cor unum a tentýž rok byl jmenován kardinálem. V listopadu 2014 byl překvapivě jmenován prefektem Kongregace pro bohoslužbu. Minulý rok upozornil na sebe svými požadavky o orientaci bohoslužby ad Orientem a přijímání Eucharistie na kolenou a do úst.

Cenu převezme 7. srpna 2017 ve starobylém františkánském klášteře v Mesoraca v Kalábrii, rodišti papeže Zosima I. (417-418). Mesoraca se tehdy nazývala Reatium.

                                                 

Katholisches
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010