Menu


Kardinál Kasper na obranu svého životního díla

 

 

 

Kardinál Kasper v interview s portálem Vatican News hájí exhortaci Amoris laetitia. Podle něho věřící tento materiál dobře pochopili a je třeba skončit s řečmi, že papež František je heretik.

Interview se konal 5. března u příležitosti jeho 85. narozenin. Bylo to právě těchto pět březnových dnů, které tomuto arcilháři umožnily účastnit se konkláve a Bergogliovy volby. 13. března už byl 80letý, ale rozhodujícím datem pro věk voličů není den zahájení volby, ale první den sedesvakance. Benedikt XVI. odstoupil k 28. únoru. Kardinál Kasper sehrával klíčovou roli v Team Bergoglio, který měl z pověření mafie Sankt Gallen zabezpečit Bergogliovo zvolení.

Kromě jeho narozenin byla podnětem k interview také nová kniha, kterou napsal spolu s géniem sobě rovným Vincenzem Pagliou. Kniha má titul Poselství Amoris laetitia. Bratrská diskuze. Vyšla v malém nakladatelství italského řeholního řádu Kongregace Svaté Rodiny Nazaretské.

V AL podle Kaspera není žádná nová nauka, nýbrž jen kreativní obnovení Tradice. Ta totiž podle něho není stojatou vodou, nýbrž je jako pramen a řeka, něco živého. Církev je živý organismus a musí platnou katolickou tradici vždy vložit do aktuální situace. To je smysl aggiornamenta, o kterém mluvil papež Jan XXIII.

K podtitulu knihy Bratrská diskuze Kasper uvedl, že »debaty jsou v církvi nezbytné. Nesmíme se jich bát. Ale jsou také tvrdé debaty, jako např. obvinění z hereze. Hereze je tvrdošíjný postoj, který popírá formulované dogma. Nauku o nerozlučnosti manželství však papež František nezpochybňuje. Dříve než řekneme, že se jedná o herezi, musíme se ptát, jak to ten druhý myslí. A především bychom měli předpokládat, že ten druhý je katolík, a ne naopak.«

Kasper tvrdí, že poznámku 351 v AL o připuštění věřících z neregulérních svazků k Eucharistii je třeba chápat ve světle Dekretu o Eucharistii tridentského koncilu. »Koncil říká, že v případě, kdy se nejedná o těžký hřích, nýbrž o hřích lehký, Eucharistie tento hřích smazává. To je nejen objektivní předpis, nýbrž také ohled na svědomí osoby a my se musíme v interním fóru dívat na to, zda se opravdu jedná o hřích těžký či lehký, nebo vůbec žádný. Když jde o lehký hřích, může dotyčná osoba k Eucharistii přistoupit. To dopovídá i nauce Jana Pavla II. Papež František je v plné kontinuitě se stopou svého předchůdce. Nevidím tedy žádný důvod říkat, že se jedná o herezi.«

Katholiches.info

Poznamka: O tom, že lehký hřích není překážkou k přijetí Eucharistie snad nikdo nikdy nepolemizoval. Problém spočívá v tom, jak se mafii Amoris laetitia podařilo z cizoložného smilstva učinit nějaký lehký nebo vůbec žádný hřích. Jasně heretické je Bergogliovo tvrzení, že se z něho může stát dokonce bohumilý skutek.Viz:   Kasperovo dementi 

        Kasperova ideologie a fakta 

       Četl někdy Kasper evangelium? 

       Svědectví kardinála bez víry 

       Kasper věří, že prosadí svoje

       Kasperovy útoky proti božské ústavě 
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010