Menu


Kardinál Hummes, hlava „církve s amazonskou tváří“

                                                             8. 10. 2016

Kardinál Claudo Hummes

Ideje nevstupují do dějin ze slunce: vtělují se v lidech. A mezi apoštoly „církve s amazonskou tváří“ je to kardinál Claudio Hummes, emeritní arcibiskup ze San Paula, prezident Pan-amazonské církevní sítě (REPAM), kterého jmenoval František generálním relátorem synody, zahájené 6. října ve Vatikánu.

»Poslání církve v Amazonii je ústřední uzel synody«, vysvětlil kardinál 7. října v první generální kongregaci synody. Papež řekl jasně, že vztah církve k indiánským národům a amazonské přírodě je jedním z hlavních témat synody, podle kterého indiánským národům musí být vráceno a garantováno právo být protagonisty svých dějin, subjekty a nikoliv objekty ducha kolonizačního působení kohokoliv. Jejich kultura, jazyky a dějiny, identita, spiritualita představují bohatství lidstva a musí být respektovávány a zahrnuty do světové kultury«.

Ve své poslední knize Synoda pro Amazonii (San Paolo 2019) Hummes vysvětlil, jak národy Amaznie žijí stále ponořené do nevypočitatelné biodiverzity (…) Jejich moudrost nesmí být ztracena, ani jejich kultura a jejich jazyky, jejich spiritualita, dějiny a jejich identita (str. 44-45). Brazilský kardinál bojuje za „indiánskou církev“, která brání indiány a jejich práva, jejich kulturu, dějiny a identitu vtělenou do různých indiánských kultur (str. 84).

Kardinál Hummes zdůraznil „mantru“ papeže Františka, podle které všechno je propojeno (Instr. lab. n. 25). Integrální ekologie nám odhaluje, že všechno je spojeno, lidské bytosti a příroda. Všechny živé bytosti na planetě jsou syny země. Proto se synoda odvíjí v kontextu těžké a naléhavé krize klimatické a ekologické, která zachvacuje celou planetu. Církev nemůže zůstat zavřená doma, zabývat se jen sama sebou, uzavřena za ochranné zdi. A ještě méně se nemůže ohlížet s nostalgií na minulé časy. Vzhledem k naléhavým potřebám katolických komunit v Amazonii je Hummes vytrvalým zastáncem odbourání kněžského celibátu. (La Stampa, 12. listopadu 2007). Je prý nutné, aby se otevřela cesta pro kněžskou ordinaci ženatých mužů žijících v komunitách. Současně vzhledem k velkému počtu žen, které v Amazonii řídí komunity, uznává se tento stav a hledají se vhodné služby pro vedoucí ženy těchto komunit.

Hummes zdůraznil naléhavost pokračovat v inkulturaci v liturgii, v mezináboženském a ekumenickém dialogu a v lidové zbožnosti; připomněl různá vystoupení Bergoglia věnovaná Amazonii počínaje Světovým dnem mládeže v Rio de Janeiru (2013), kdy mluvil o konsolidaci amazonské tváře církve. Citoval encykliku Laudato si v diskuzi v lednu 2018 v Puerto Maldonado v Peru, kde byla amazonská synoda symbolicky zahájena.

Claudio Hummes, nar. 1934 a ordinovaný jako františkán, přijal biskupské svěcení z rukou kardinála Lorschneidera, velkého zastánce teologie osvobození, a řídil diecézi Santo André 1975 – 1996. 1998 ho Jan Pavel II. jmenoval arcibiskupem v Sao Paolo v Brazílii, kardinálem byl jmenován 2001. V konkláve seděl vedle Bergoglia a podnítil ho, aby přijal jméno František, těmito slovy: »Nezapomínej na chudé«. Jeho přítel Leonardo Boff napsal: »František není jméno. Je to projekt církve chudé, prosté, evangelické. Další jeho slogan je: »Křik přírody a křik chudých je jeden a týž křik (Sinodo per Amazonia str. 29). To převzal od Leonarda Boffa.

Je ostrým kritikem vlády prezidenta Bolsanara. 2. září se účastnil v San Paolo del Brasile mítinku, který za účasti amerického sociologa Noama Chomského sjednotil všechny sektory brazilské levice.

Ve městě Santo André, kde byl Hummes biskupem, se zrodilo 1980 Partito dei Lavoratori, plod sjednocení syndakalistů, progresivních intelektuálů a katolíků - vyznavačů teologie osvobození. Hummes je důvěrným přítelem Luise Ignácio Luly da Silva, bývalého komunistického prezidenta, který byl odsouzen k 12ti letům vězení za korupci a jiné zločiny.

Během svého episkopátu v Santo André si vybral za pověřence pro pastoraci dominikána Frei Betta a pověřil ho vykonat cestu na Kubu. Ze spolupráce Frei Betta, Luly a Fidela Castra se zrodilo 1990 Foro di San Paolo, latinsko-americká organizace, sdružující ultralevicové politické skupiny, aby dopomohly ke vzniku nové internacionály, která by nahradila zaniklou internacionálu sovětskou. Hummes prohlásil, že Lula je takovým katolíkem jako všichni brazilští katolíci, a při jedné mši v kapli Dell Alvorada a Brasilia ho přirovnal ke Kristu a k sv. Františkovi (28. 5. 2007).

Kardinál Walter Brandmüller vyjádřil Hummesův vliv na amazonskou synodu těmito slovy: »Prostá skutečnost, že kardinál Hummes je předsedou synody, mu dává možnost, aby ovlivnil v negativním smyslu to, co nám působí největší starosti.«.

V sobotu 5. října, v době, kdy Institut Plinio Correi de Oliveira demaskoval panteistické zaměření amazonské synody, se konala ve vatikánských zahradách ceremonie ke cti pohanských božstev plodnosti s požehnáním kardinála Hummese a papeže Františka.

Kardinál Hummes sehrává na synodě podobnou roli jako Walter Kasper na synodě o rodině. Oba se těší plné důvěře papeže a účastnili se 25. června přípravy ultraprogresivní strategie pro další měsíce. Jejich vliv na destrukci církve je třeba náležitě dokumetovat pro paměť budoucnosti.

Roberto de Mattei, Corrispondenza Romana

Pro doplnění: Osvobozená teologie osvobození


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010