Menu


Kardinál Burke věrným katolíkům

 

Kardinál Raymond Burke nabídl povzbuzení a naději mainstreamovým katolíkům v nedávné homilii, kde bědoval nad "jedem světského myšlení" v Církvi.

Během homilie 7. srpna v oratoři Panny Marie, kterou provozuje Institut Krista Svrchovaného Krále kněze (IKCSP) ve Wausau ve Wisconsinu, Burke hovořil ke katolickým věřícím a varoval před útoky uvnitř i vně katolické církve.

"Časy, jako jsou ty současné, se nijak neliší od časů vyvoleného lidu před pádem Jeruzaléma," řekl. Sekulární kultura je otevřenou a násilnou vzpourou proti správnému řádu, který Bůh napsal v přírodě a především v srdci člověka.

"Integrita manželství a rodiny, nedotknutelná důstojnost lidského života a základní svoboda náboženského vyznání jsou běžně porušovány ve prospěch kultury založené na vůli zkažených lidských srdcí," pokračoval Burke.

"Jed světského myšlení zasahuje život církve, vzdaluje srdce od Krista, od úcty k pravdě křesťanské nauky a od uctívání Boha v duchu a pravdě," varoval Burke.

Jeho homilie přichází v době rostoucího omezování tradiční latinské mše, kdy kardinál Cupich z Chicaga zrušil veřejné mše a zpovědi kněží ICKSP ve své diecézi a zanechal asi 400-500 věřících každou neděli bez tradiční mše a svátostí.

Toto rozhodnutí bylo učiněno poté, co kněží ICKSP odmítli podepsat dopis předložený Cupichem, ve kterém se tvrdí, že mše Novus Ordo je jediným pravým vyjádřením římského ritu, čímž se odmítá tradiční římský ritus a charisma věřících.

"Odpadlictví je bolestně patrné v životech těch, kteří tvrdí, že jsou oddaní katolíci, a zároveň ignorují apoštolskou tradici," řekl Burke.

"V těchto časech upřímná srdce zápasí o pochopení Boží shovívavé vůle, zatímco Satan je pokouší pochybovat a sklíčit a opustit každodenní boj proti silám zla," řekl.

"Ale nikdy nesmíme podlehnout pochybnostem, malomyslnosti a opuštění každodenního boje na obranu našeho Pána a jeho svaté Církve," řekl Burke a dodal, "dokonce i před nepřáteli uvnitř Církve."

Kardinál Burke vždy podporoval mši v latině a bránil Tradici proti novým dokumentům publikovaným Kongregací (nyní Dikasteriem) pro bohoslužbu a svátosti (CDW).

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010