Menu


Kardinál Burke se postaví na odpor

                                      24. 3. 2015

Francouzská redakce France 2 uskutečnila rozhovor s kardinálem Burkem. Rozhovor se týkal požadavku umožnit znovuoddaným rozvedeným přístup k Eucharistii a nastolit novou linii vůči homosexualitě.

France 2: Jak byste chtěl přivést papeže na správnou cestu...

Kardinál Burke: Zde je třeba velké obezřetnosti, mít na zřeteli papežovu pravomoc. Klasická věta říká, že papež má plnost moci, to je správné, nemá však moc absolutní. Stojí ve službách nauky víry. Nemá moc nauku ani doktrínu měnit. (…) Nechejme otázku papeže stranou. V naší víře nás vede pravda a nauka.

France 2: Pokud bude papež na tomto směru trvat, co uděláte?

Kardinál Burke: Budu odporovat. Nic jiného dělat nemohu. Je mimo všechnu pochybnost, že doba je velmi těžká. To je jisté.

France 2 Je to bolestné?

Kardinál Burke: Ano.

France 2: Vyvolává to obavy?

Kardinál Burke: Ano.

France 2: Je podle vašeho názoru církev jako instituce ohrožena?

Kardinál Burke: Pán nás ujistil, tak jako ujistil v evangeliu sv. Petra, že síly pekla ji nikdy nepřemohou. Non praevalebunt říkáme latinsky. Nad církví nezvítězí.

katholisches.info

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010