Menu


Kandidáti na kardinálský klobouk?


                                                                                                             7.1.2016

Po Římě kolují jména osob, které mají s velkou pravděpodobností při příští konzistoři (datum není zatím stanoveno, bývá to v únoru) obdržet kardinálský klobouk.

Největší rozruch působí zvěst, že jedním z nových kardinálů má být Enzo Bianchi.  (viz)  (viz)  (viz)

Podle tohoto laika, falešného priora falešného řádu, jsou fatimská zjevení podvod, o homosexualitě má církev mlčet, rodina je jen společenská forma, kterou je možno libovolně měnit, a Panna Maria je pro ženy v církvi nevhodný obraz. Bianchi by chtěl církev předělat ve prospěch ekumenismu. Byl v roce 2014 jmenován poradcem papežské rady pro jednotu křesťanů. Za Benedikta XVI. se musel držet co nejdále od Říma, za Františka se stal vítaným hostem.

K dalším údajným kandidátům se řadí:

biskup Marcello Semeraro, biskup z Albano Laziale. Již v říjnu 2014 hrozil v pastýřském listě exkomunikací věřícím, kteří přijmou svátosti od kněží FSSPX; jako Bergogliův pochlebník plísnil nevybraným způsobem 13 kardinálů za jejich dopis Františkovi.

biskup Bruno Forte, který je spoluautorem „proseb o odpuštění“ JPII z roku 2000, v roce 2009 se vysmíval motu proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI., tvrdošíjně hájí slova proměňování „za všechny“ a byl autorem dílčí zprávy synody 2014, která byla zamítnuta pro pasáže o homosexuálech a znovuoddaných rozvedených;  (viz)

biskup Vincenzo Paglia, jeden ze zakladatelů komunity San Edigio, zastánce homosexuálů. Zanechal po sobě v diecézi dluh 20 mil euro. V květnu se účastnil tajného setkání kasperiánů na Gregoriánské univerzitě.

Mluví se také o kapucínovi Raniero Cantalamessovi, papežském kazateli, který ve třetím adventním kázání označil Pannu Marii za překážku jednoty s protestanty. V červenci mu bude 82.

Pramen: KI 
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010