Menu


K Markétě Marii Alacoque

Modlitba k sv. Markétě Marii Alacoque
 
Svatá Markéto Marie Alacoque,
Bůh si tě vyvolil, aby zjevil světu
božskou krásu Ježíšova Srdce,
jeho nekonečnou dobrotu,
jeho milosrdenství bez mezí, jeho zářící světlo.
Učiň, abychom i my mohli vložit
svůj život do jeho Srdce.
 
Srdce Ježíšovo, vylij hojnost své lásky
na hříšné, aby se vrátili k tobě,
na věřící, aby žili pro tebe,
na misionáře, aby svědčili o tobě,
na nemocné, by se v tobě uzdravili,
na umírající, aby se ti odevzdali.
 
Dej mi srdce dobré, upřímné a ochotné,
schopné milovat a trpět
odpouštět a těšit,
prožívat každý okamžik života
jako velkolepý dar tvé nekonečné lásky
 
Srdce Ježíšovo,,
prameni lásky, pokoje, pravdy a naděje,
důvěřuji ti a odevzdává se ti.
Svatá Markéto Maria,
oroduj za nás!


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010