Menu


K Bergogliově tele-exhibici z ostrova Lesbos

                                                                     18.4.2016

                                                    

Počet migrantů, kteří utonuli ve Středozemním moři od roku 2000 až dodnes, se odhaduje přibližně a 27 000. Je to hrozná tragédie a byla zastavena. Ale označovat ji za „největší humanitární katastrofu od druhé světové války“, jak to tvrdí Bergoglio, vůbec neodpovídá skutečnosti.

Aktuální biskup Říma kulhá v teologii a ještě slabší je v současné historii. Měl by však velmi dobře znát, že jen argentinská diktatura 1976 – 1983 si vyžádala přibližně 40 tis. obětí.

Ignorované tragedie

Když mluvíme o humanitárních katastrofách od roku 1945 ( a to o obětech, které byly usmrceny, což neplatí o migrantech) připomeňme genocidu v Súdánu, kde v letech 1983 až 2000 byla zavedena šária také vůči křesťanům a animistům. Na třicet milionů obyvatel připadají dva miliony obětí, 4,5 mil uprchlíků, 500 vyhnaných do zahraničí a sta a sta žen a dětí uvržených do otroctví.

Dále je zde strašná genocida ve Rwandě v 1994, která postihla asi 1 mil. z celkového počtu 5 milionů obyvatel.

Následuje kapitola komunistická, ve které Bergoglio stále bruslí. V SSSR to dělá podle minimálních údajů 20 mil obětí, v Severní Korei (dodnes fungujícím komunistickém pekle) od roku 1950 asi 3 miliony obětí.

V Kambodži dosáhly v letech 1975 – 1979 Rudé Khmery 2 miliony obětí z 6 milionů obyvatel. Když pomineme další komunistické jatky (Afrika, Vietnam Afganistan, Kuba), kde oběti rovněž přesahují 1 milion, pak je zde nejtragičtější případ, a to je Čína.

Od roku 1949, kdy se moci ujal Mao, představuje počet obětí 70 milionů. K tomu můžeme připojit nucené potraty podle zákona o 1 dítěti: jedná se 300 milionů lidských životů za 21 let.

Bergoglio jako přítel tyranů

Tomuto komunistickému režimu – stále vládnoucímu – poslal Bergoglio před čtvrt rokem láskyplné poselství, ve kterém zcela pomlčel o otázkách náboženství a svobody a slovy představujícími naprosté absolutorium za minulost, přítomnost i budoucnost ho povzbudil, aby ‚byl milosrdný sám k sobě‘ a přijal svou cestu, pro kterou byl vyvolen, jako voda, která ‚stéká dolů, a tím se sama očišťuje‘ . O milionech obětí se nezmínil ani náznakem.

Jak může člověk, který mlčel o milionech obětí včetně biskupů a kněží, dělat někomu mravokárce ve věci migrantů?

Pokud jde o potraty, jeho předchůdci pokládali masové potraty za humanitární katastrofu zavedenou legislativou demokratických států v sedmdesátých letech.

Podle údajů SZO uskuteční se na planetě ročně kolem 50 mil násilných potratů (to je stejný počet, jako všechny oběti druhé světové války). Za čtyřicet let to představuje více než miliardu životů. Tato katastrofa však zdaleka nezajímá Bergoglia tak, jako emigrace.

Bergogliovská pohroma

Fenomen emigrace zahrnuje jak krajiny, odkud migranti odcházejí, tak ty, které jsou jejich cílem a které nejsou schopny unést takovou invazi. Kromě toho přepravu těchto osob přejímají kriminální organizace, které se obohacují na jejich úkor a často dovedou tyto chudáky až k smrti.

Proč Bergoglio nevyzývá především k ukončení tohoto vystěhovaleckého fenoménu a místo toho požaduje zrušení ‚evropských hranic‘? Podle pozorovatelů jeho cesta do Lampadusy v roce 2013 jenom posílila iluze tisíců osob, které to chápaly jako výzvu, aby podstoupili strašnou cestu, která nejednou končila smrtí.

V jednom nedávném rozhovoru prohlásil Bergoglio, že „je možno mluvit o tom, že arabská invaze do Evropy je sociální fakt. Kolik invazí již Evropa v minulosti poznala v průběhu dějin! Vždy dokázala je překonat, jít dál a cítit se obohacena výměnou kultur“.

Opět se tu projevuje jak je papež Bergoglio neznalý skutečné historie.

Pokud mluvíme o barbarským invazích do Evropy, byla to skutečná devastace, která zničila tisíciletou římskou říši a nastolila chaos, který byl blízký divočině.

Byla zapotřebí celá staletí, aby mnišská ( určitě ne bergogliovská) církev dala Evropě formu spořádaného středověku.

A pokud jde o „arabskou invazi“, je třeba říct, že v historii Evropy byly arabské a turecké invaze tou nejhorší a nejtragičtější metlou. Na východě zničili muslimové velkou byzantskou civilizaci a třikrát se pokoušeli okupovat vojensky Evropu ( ta byla zachráněna zázračně také díky pravým a opravdu osvíceným papežům).

Saracéni pak sužovali po staletí Itálii krvavými nájezdy. Jenže Bergoglio vytrvale ignoruje charakter islámu a podceňuje jeho nebezpečí.

Věnuje se s takovou vášní muslimským migrantům, že vůbec nemá čas, aby si vzpomněl na množství pronásledovaných křesťanů (jako Asia Bibi) zotročovaných a vražděných islámskými nebo komunistickými režimy.

Antonio Socci

Na doplnění

Jako symbol Bergogliových migračních „zásluh“ bude ve městě Ciudad Juarez na hranici mezi Mexikem a USA vztyčena jeho 5 m vysoká bronzová socha o váze 1 tuny. Autorem tohoto významného díla bude Pedro Francisco Rodriguez Delgado, Mexičan, který žije v USA. Sochař chce zobrazit Františka v bílém šatu a černých botách, s holubicí na ruce a úsměvem na tváři jakožto „Poutníka naděje“. Dílo bude financovat skupina místních podnikatelů.

KI

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010