Menu


Jsou lidé opravdu totožní s opicemi? Vůbec ne!

 

 

Ve své krvi máme zvláštní druh průkazu identity, který se nazývá DNA neboli genetické dědictví.

Je pravda, že 98% našich genů sdílíme s opicemi, ale současně si musíme být vědomi, že

97,5% DNA máme shodných s myší,

95% genů podobných jako v jahodě,

80% našeho DNA je shodných s milimetrovým červíkem háďátkem obecným (Caenorhabditis elegans) a

50% s jich sdílíme s banánem.

'Vědci' a pracovníci zoologických zahrad, kteří nás přesvědčují, že jsme více vyvinuté opice, měli by také uvádět, že se podobáme velkým myším, trochu jahodám a dokonce banánu. Neboli vystupují s argumenty, aniž si uvědomují nebezpečí, že se sami zesměšňují.

Gianno Colli, Basta Bugie


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010