Menu


Jezuité hlavní misionáři LGBT

 

Kromě kontroverzního a kritizovaného Jamese Martina, který vystupoval na Světovém setkání rodin v Dublinu, byla zde prezentována další forma jezuitské „pastorace LGBT“, která si vytkla za cíl smířit katolicismus a aktivní homosexualitu. Podrobně o tom informuje síť www.newwaysministry.org, založená v roce 1976 knězem jménem Robert Nugent a někdejší řeholnicí Jeannine Gramikovou. Viz

Stejně jako Martinovy pilné aktivity i tato westminsterská iniciativa je dokladem přesného jezuitského strategického plánu na šíření homosexuality uvnitř církve.

Chrám Neposkvrněného Početí ve Farm Street Londýn

Pozdě odpoledne 23. srpna tato organizace pojmenovaná LGBT + Catholics Westminster působící v Londýně u farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie (!) ve Farm Street, mezi lidmi více známá jako Church of Farm Street , našla si své místo na akci v Dublinu, kde organizovala propagační setkání pod titulem Pastorační iniciativy pro katolické LGBT, kam spadají všechny aktivity uvnitř farních společenství pro věřící gaye, lesby, transgendery atd. Demonstrovaly se zde konkrétní kroky, které umožnily rozvíjet příslušné iniciativy.

Moderátoři, jezuité P. Dominic Robinson, (do roku 2012 farář ve Farm Street a v současnosti představený místní jezuitské komunity) a s ním farníci Nick O’Shea e Sherwyn Sicat vykládali z pódia, jak se ze skromných počátků rozvinula vzkvétající společenství LGBT (O´Shea vysvětloval: Kdybychom nebyli pozorní, kostely by se mohly vyprazdňovat, ale my zde máme vzkvétající společenství...) Tyto aktivity mají své kořeny už v roce 2009, kdy nesly název „Soho - mše“ (zvláštní „pastorační koncil“ uvedl v život speciální „mši“ pro osoby LGBT ve farnosti PM Nanebevzaté a u Sv. Jiří ve Warwick Street.)

Jak se homosexuální komunita rozrůstala, Rada přijala v březnu 2013 pozvání arcibiskupa Nicholse (2014 dostal od Bergoglia kardinálský klobouk) a přesídlili do velké jezuitské farnosti Neposkvrněného Početí na Farm Street.

Jezuita P. Dominik Robinson vylíčil přítomným celý proces pod heslem „Otevřít naše brány“ a vykládal, jak každou druhou a čtvrtou neděli v 17.30 měli katolíci LGBT možnost být na mši spolu s dalšími farníky. Kontakty s kardinálem Nicholsem zprostřekuje mons. Keith Bartltrop (farář u Panny Marie od Andělů v Bayswater). Tato skupina má vlastní pastorační radu pro hodnocení požadavků kolektivů LGBT a programování různých setkání.

Ředitel New Ways Ministry De Bernardo uzavřel své líčení tím, že zdůraznil s uspokojením mimořádný význam prezentace uskutečněné na Světovém setkání rodin a představil dva londýnské farníky z Farm Street, kteří jsou jsou prvními osobnosti jako výslovně LGBT farníci a poukázal v tomto důležitém a významném kontextu na katolickou pastoraci, která nevyznává závažnost zachovávání čistoty.

To představuje jistě velký krok vpřed, dodává De Bernardo, když to srovnáme s předchozím Světovým setkáním rodin ve Filadelfii 2015, kde vystoupil exponent hnutí Courage, asociace, která se soustředila na apoštolát, který ještě pokládal propagaci a atrakci sexu za morálně nezřízenou, proti níž je třeba bojovat a napravovat ji.

Tato úvaha dokládá a syntetizuje příznačné plíživé kroky i dramatické skoky vpřed uskutečněné homoherezí přímo uvnitř církve.

Lupo Glori, Corrispondenza Romana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010