Menu


Ježíš a Maria odstupují ze scény

                                                                                12. 10. 2019

Ježíš a Maria odcházejí ze scény. Na jejich místo nastupuje socha nahé těhotné indiánky, uctívaná jako Naše Paní Amazonská v paraliturgii a reji domorodců. A to všechno před svatostánkem, kde je Sanctissimum. Sekretariát synody prohlásil, že během zasedání se nebudou konat pohanské rity. Ale zřejmě kardinál Baldisseri neviděl, co se dělo v úterý a ve středu v jeho blízkosti. V chrámě Panny Marie in Transportina se konal obřad zcela cizí katolické víře. Je to dva kroky od Vatikánu, farní kostel na Via dela Conciliazione se stal kořistí »Amazonského domu«. Velký plakát informuje o doprovodných akcích, rouhavých a heretických obřadech.

Nahá socha, která byla uctívána ve vatikánských zahradách a pak vnesena slavnostně do baziliky sv. Petra, se znovu objevila v úterý v paraliturgii, kterou dokumentuje Aci Prensa. Je to „nové božstvo“, Pocahontas na kanoi, uctívaná jako Venuše z Chiozza, symbol plodnosti, nesený v procesí a vzývaný jako „Nossa Senhora de Amazonas“.

Bohužel, v Brazílii neexistuje taková Madona uctívaná pod tímto jménem. Je to idol vynalezený záměrně proti Madoně, vysvětluje Julio Loredo z Tradicion Familia y Propiedad jako expert z Brazílie pro latinskoamerickou kulturu.

Jeví se to jako para-obřad, něco mezi folklórem a pohanstvím. Pachamama nepatří do amazonských kultur. Nic takového jako Naše Paní Amazonská zde nikde neexistuje. Je to kult z oblasti And. La Fede Quotidiana popisuje tyto symbolické rituály s adorací předmětů jako kanoe, penisy, koše. Jsou protkané i křesťanskou modlitbou, kterou se uctívá také soška, která byla v bazilice sv. Petra a dostala nový titul „Madona Poutnice“.

Jiná šaškárna probíhá u Kolosea, kde se prezentují noví hosté z REPAM.

To nejhorší má teprve přijít. Jedná se o zvláštní mši, zařazenou do kalendáře událostí. Je to mše z roku 1979,Missa pro la Tiera Sin Males, kterou Svatý stolec oficiálně odsoudil. Byla sloužena v Brazílii v oblasti indiánské teologie a nyní bude „slavena“ v kostele Santa Maria in Transpontina jako triumf antikoloniální odvety, který neobsahuje nic katolického. Je to rouhavá mše, která žádá o odpuštění za křest a proklíná ho jako „hnilobu lidského dobytku“, jak vysvětluje Antonio Ureta. Děje se tak ve výroční den objevení Ameriky, 12. října.

Dokumentace
 

Viz

viz

viz

Rolujte pomalu!

 

La Nuova Bussola Quotidiana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010