Menu


Je na čase aktualizovat církevní nauku o manželství.

Kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář biskupské synody:
Je na čase aktualizovat církevní nauku o manželství. Církev není časově neomezená. Evangelium je třeba udělat lidem srozumitelné. Máme teď dvě synody, abychom projednali komplexní téma o rodině, a já věřím, že dynamika dvou kroků nám dovoluje přiměřenou odpověď na očekávání lidí. Jde např. o pojetí rozvodu, o situaci rozvedených, kteří žijí jen v civilním manželství. Poslední celosvětový dokument k této otázce Familiaris Consortio je už 33 let starý“. Řekl to pro list „Tertio „
 
                                                                    rv/ de standaard
 
                                 
 
               Baldisseri je jedním z novopečených Františkových kardinálů z Jižní Ameriky
 

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010