Menu


Je hudba neškodná?

Může hudba ovlivňovat lidské tělo? Moderní výzkum nám dává jasně kladnou odpověď. Neexistuje ani jedna tělesná funkce, která by nepodléhala vlivu hudebních tónů. Kořeny sluchových nervů jsou rozsety široce po celém těle, mají větší konexe než ostatní nervy. Výzkum prokázal, jak hudba ovlivňuje trávení, procesy vnitřní sekrece, cirkulaci, výživu i dech. Dokonce mozková síť prokazuje citlivost na harmonické principy.                  

                                               

Dr. Adam Knieste, muzikolog, který studoval vlivy hudby na člověka, napsal: Jedná se opravdu o silnou drogu. Hudba tě může otrávit nebo povznést tvého ducha, nebo přivodit nemoc, třeba si to neuvědomuješ. Rocková hudba může doslova zabíjet. Koncepce, že hudba je v podstatě neutrální a amorální, se prokázaly jako zcela klamné. Potvrdily to pokusy prováděné s rostlinami. Rocková hudba se svými posedlými rytmy je schopna rostliny usmrtit, zatímco klasická hudba působí, že rostou nejméně dvakrát rychleji. I když se to zdá paradoxní, účinky hudby na nejprimitivnější vegetativní království jsou jednou z nejpřesvědčivějších metod, které dokazují, jak hudba ovlivňuje život, a to i život lidský. Pokusy prováděné s lidskými bytostmi a dokonce s živočichy jsou velice překvapující, ale vzhledem k mentální oblasti mohou se jevit méně objektivní. Na tělo mohou působit subjektivní vlivy mysli o vnímané hudbě. V případě rostlin tyto psychologické vlivy odpadají, tóny působí přímo na jejich buňky, a tak je možno prokázat objektivní vliv hudby na životní procesy.

Vliv rocku na rostliny

Pokusy, které provádí Dr. Dorothy Retallach z Denveru ve státě Kolorado, prokázaly vliv hudby na různé domácí rostliny. Pokusy byly prováděny za přísných vědeckých podmínek, rosliny byly chovány ve velkých uzavřených vitrinách s přesnou automatickou regulací světla, tepla a proudění vzduchu. Po těchto hodinách rockové hudby denně z hlasitého reproduktoru vedle skleníku se ukázalo, že tato hudba zastavila růst rostlin, poškodila je a udusila za čtyři týdny. Jednalo se o filodendrony. Paní Retallacová vystavila petúnie dvěma rozličným stanicím radia Denver. Jedna hrála rock, druhá klasickou hudbu. Petúnie, které naslouchaly té první, odmítaly kvést, zatímco u druhé hudby se vyvinulo šest krásných poupat. Na konci druhého týdne petúnie pod vlivem rocku se začaly ohýbat a odklánět od zdroje hudby a prokazovaly nepravidelnost růstu. Poupata druhých rostlin se rozvinula do květů směrem k hudbě. Po měsíci rostliny vystavené rocku uhynuly. V dalším pokusu, který trval tři týdny, hrála experimentátorka pšenici, fazolím a dýním 10 dnů hudbu Led Zeppelin a Vanilla Fudge; jiným hrála avantgardní atonální hudbu a třetí skupina vyrůstala v tichu. . Za deset dnů se všechny rostliny odvrátily o reproduktorů. Fazole vystavené „nové hudbě“ se otočily o 15 o a kořeny dosáhly jen poloviny svého normálního vzrůstu. Rostliny, na které působila klasická duchovní hudba, byly o polovinu větší než rostliny, které vyrůstaly v tichu, a dokonce se k reproduktorům přikláněly. Rostliny pod vlivem rocku se od zdroje hudby odkláněly. Nakonec všechny rostliny pod vlivem rocku uhynuly. Rock není neutrální, ale zabíjí. Křestané, kteří pokládají rock za Boží dar, se hluboce mýlí. David Tame v knize The Secret Power of Music píše: „Na závěr můžeme potvrdit: názor, že hudba nemá na člověka vliv a že všechna hudba je neškodná, je naprosto mylný.

Rocková hudba může uvařit vejce

E. W. Flosdorf a Leslie Chambers objevili v sérii pokusů, že pronikavé zvuky v tekutém prostředí mohou způsobovat srážení proteinů. Svého času byla móda mladíků klást vajíčka na okraj pódia při rockovém koncertu. Uprostřed koncertu byla vejce uvařená a dala se jíst. Jak doložil Bob Larso, vibracemi se dá prorazit tabule skla. Z toho si můžeme domyslet , co se děje v lidském těle vystaveném frenetickému tanci za zvuku rocku.

Hudba má hluboký vliv na lidskou mysl

Jeden z nejděsivějších příkladů, jakou moc má hudba nad lidským mozkem, je případ „obrácení“ Patty Hearstové. V únoru 1974 byla unesena od Simbionese Liberation Army. Nedlouho po únosu pomáhala Patty této organizaci při loupeži v bance. Jak mohlo dojít k takové její proměně? Dr. William Sargant (1907 – 1988) , jeden z největších britských specialistů v otázkách vymývání mozků, Patty Hearstovou vyšetřoval a výsledky zveřejnil v tisku: „ Byla obětí násilné proměny způsobené vymýváním mozku.“ Osoba, jejíž nervový systém je vystaven trvalému nátlaku, může prožít paradoxní proměnu svého mozku: z dobré osoby se stane zlá a naopak. Přesně to se stalo vyšetřované osobě. Její nervový systém byla vystaven stresu pod ustavičným vlivem rockové hudby. Tato hudba může být stejně nebezpečná jako drogy, a to je velmi závažné, protože nikdo nebere na vědomí problém hudební manipulace. Hudba je více než mluva. Může říci, že ze všech druhů umění žádné nemůže takovým způsobem ovlivňovat vědomí.Howard Hanson (1896 – 1981) profesor na slavné Eastman School of Music University of Rochester, prohlásil: „Hudba je umění kurióně slabé a umí měnit svůj citový obsah. Je složena z mnoha prvků a podle proporce těchto složek může být uklidňující nebo dráždivá, povznášející nebo deprimující, filozofická nebo orgastická. Může stejně dobře podněcovat k dobru jako činit nátlak ke zlému.

                                             

Hudba jako droga

Allan Bloom (1930 – 1992, profesor na několika univerzitách, v knize The Closing of the American Mind píše: Nic není tak zvláštního na této generaci jako její závislost na hudbě. Je to její vášeň. Nic ji nedráždí více než hudba a nepřijímá nic, co je hudbě cizí. Mám obavy, že její závislost na rocku a naprostý nedostatek alternativních zájmů má na ni stejný vliv jako drogy. Josef Lanza prokázal, že hudba reprodukovaná ve velkých obchodech může působit návštěvníkům problémy. Rocková hudba brání mozku v myšlení. Může probouzet nebezpečná nutkání k vraždě nebo sebevraždě. Psycholog, kterému byl předložen k vyhodnocení test, o jehož původu nic nevěděl, usoudil, že se jedná o pacienty kliniky mentálních chorob. Test byl proveden ve skutečnosti u 240 mladých lidí ve věku od 10 – 18 let po produkci rockové hudby. V 60. letech se stal rock tak populární, že to ohrožuje náš výchovný systém. Četní žáci mají problémy i s elementární matematikou

Hudba není neutrální

Každý druh hudby může být klasifikován podle toho, kam nás vede. Hudba má své směřování vzestupné nebo sestupné, vede buďto do temnot nebo ke světlu. Tim Fisher v knize The Battle for Christian Music píše: Je takřka nemožné přesvědčit, jak absurdní je tvrzení, že hudba je neutrální, a to především ty, kteří se snaží ospravedlnit rockovou hudbu při bohoslužbách. Alfred Smith nám říká, že hudba kontroluje myšlenky i jednání jednotlivců i celého davu a národů. Je zdrojem zla i dobra. Každý by měl rozlišovat, zda mu přináší dobro nebo zlo.

David Tame, ačkoliv se nehlásí ke křesťanství, zdůrazňuje: Rock je fenomén největšího zneužití zvuku, s jakým se dnes setkávám. Je to fenomén globální, stále trýznivější, šířený z Ameriky do Evropy, z Evropy do Asie a Afriky. Takřka znemožňuje ticho a vnitřní mír nezbytný k přemítání o věčných pravdách. Jak je dnes potřebné, aby zde byli lidé, kteří mají odvahu být jiní a distancovat se od výprodeje vlastního života a osobnosti těmto zvukům. Jsem přesvědčen, že rock ve všech svých podobách je kritickým problémem naší civilizace, a chceme – li přežít, musíme se s ním vypořádat. (D. Tame, The Secret Power of Music)

Prameny:

J. Lanza, Elevator Music (Hudba jako výtzah), University of Michigan Press, 2004, pag. 142.

Tame, The Secret Power of Music (Tajemství moci v hudbě), Destiny Books, 1984. L.Hart, Satan's Music Exposed (Doklady o satanské hudbě), Salem Kirban Inc., 1984     B. Larson, The Day Music Died (Dr, kdy zemře hudba), Creation House, 1972,

The American Journal of Psychiatry, vol. 99º, pag. 317.

T. Fisher, The Battle for Christian Music (Boj za křesťanskou hudbu), Sacred Music Services, 1992,

A. Bloom, Closing of the American Mind (Uzavření americké mysli), Sound Ideas, 1987, pagg. 68, 81.

N. Postman, Amusing Ourselves to Death (Zábava až k prasknutí), Penguin, 1986, pag. 157.

Podle: http://www.av1611.org/neutral.html

                                                          

(viz také )