Menu


Jana Františka Fremiot de Chantal

 
 
Narodila se v roce 1572 v Dijonu (ve Francii) jako dcera baron Frémyota, předsedy burgundského parlamentu. Ve 20 letech se provdala za barona Kryštofa de Chantal a během 9 let šťastného manželství s ním měla 6 dětí, z nichž 4 zůstaly naživu. Její manžel přišel o život následkem nehody na honu. 
 
Těžkou situaci zvládla i díky svému intenzivnímu duchovnímu životu. Velice stála o to, nalézt dobrého duchovního vůdce. Když ve svých 32 letech uslyšela kázání ženevského biskupa Františka Saleského, požádala jej o duchovní vedení a postupem času mezi nimi vzniklo velice krásné přátelství.
 
Když vychovala své děti a postarala se o jejich zajištění, založila v Annecy ve Francii v roce 1610 spolu se sv. Františkem Saleským kongregaci sester Navštívení Panny Marie, která byla určena svobodným ženám a vdovám, které se z věkových nebo jiných důvodů nehodily pro jiné, přísnější řehole. Jejich původním posláním bylo spojovat rozjímání se službou chudým a nemocným.
 
František Saleský si jí velmi vážil nejen pro její horlivou zbožnost, ale právě i pro její bystrost a veliký rozhled a zdatnost v administrativních záležitostech.
 
Zemřela 13. prosince 1641 v Moulins a v roce 1767 byla prohlášena za svatou.  Pohřbena byla v měděném sarkofágu v nové bazilice řádu Navštívení Panny Marie v Annecy, vedle svatého Františka Saleského. 
 
 
 

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010