Menu


James Martin na plné obrátky

 

Mluvíme o správných slovech. První, která nový předseda Italské biskupské konference vyslovil, byly "poslušnost", "kolegialita" a "synodalita". Dobře promyšlené, dobře vybrané. Protože Don Matteo, i když se zdá, že šlape plynule, je vždy na chi vive. A nikdy se nezhroutí.

Je to "člověk, který vždy reagoval na širokou poptávku po blízkosti a naslouchání", čteme o něm v portrétu v deníku La Stampa bezprostředně po jeho jmenování kardinálem. Blízkost, naslouchání, chůze, periferie. Slovní zásoba dona Mattea mu umožňuje cestovat kamkoli a bezpečně. Kdo by mu kdy mohl zatlouct hřebíky do cesty?

Vliv „prominentního prolgbt“ jezuity otce Jamese Martina je v katolických kruzích stále cítit, přestože propaguje učení, které je v rozporu s katolickou doktrínou, a dopustil se řady rouhání proti našemu Pánu, Panně Marii a růženci. Příkladem je jeho pravidelný sloupek v časopise Give Us This Day, pro který je také redakčním konzultantem.

V roce 2011 vydalo nakladatelství Liturgical Press měsíčník Give Us This Day, který obsahuje každodenní modlitby a úvahy o "svatých lidech", kteří nemusí být nutně kanonizováni, což vydavatel výslovně uvádí jako rozhodnutí, které je přitažlivější pro modernistické čtenáře.

Publikace obsahuje týdenní komentáře k Písmu a měsíční náboženské články a sama sebe popisuje takto: "Čerpá inspiraci z mnoha hlasů a poskytuje relevantní a spolehlivý výklad Písma. Přestože se hlásí ke katolické nauce a Písmu, časopis Give Us This Day vždy velmi hlasitě podporoval disidenta otce Jamese Martina, který nejenže působí jako redakční poradce, ale také vede měsíční rubriku s názvem Naučte nás modlit se. V roce 2017 také shromáždil texty časopisu do knihy In All Seasons, for All Reasons.

Přestotože je otec Martin kontroverzní, Give Us This Day se staví na jeho stranu a odkazuje čtenáře online na esej napsanou v roce 2017: Building a Bridge. Jak mohou katolická církev a komunita Lgbt vstoupit do vztahu plného respektu, soucitu a citlivosti (A Bridge to Build. Church and Lgbt People. A New Relationship). Píše se v něm o jezuitovi jako o "knězi s dobrou pověstí" a zdůrazňuje se, že pracovníci časopisu Give Us This Day měli "tu čest sdílet neochvějné odhodlání otce Martina hlásat radostnou zvěst o Ježíši Kristu".

Esej se chlubí tím, že se publikace ztotožňuje s tezemi duchovního, a hovoří o tom, že čtenáři jsou naplněni "smutkem a lítostí" nad tím, že věřící katolíci protestují proti jeho pro-Lgbt práci.

"Další hříšnou ironií je, že útoky nejsou podloženy fakty," píše se v eseji. "V knize Most, který je třeba postavit a v celém svém díle se otec Martin opírá o pevnou půdu Písma, katolické sociální nauky a Katechismu katolické církve. Srdce otce Martina je bezpochyby zakořeněno v Kristově lásce a milosrdenství“.

Zdá se tedy, že se rozhodl obhajovat knihu A Bridge to Build jako veřejný projev podpory otci Martinovi a zároveň zpochybnit její způsobilost být katolickou publikací. Kniha je totiž poznamenána mnoha výroky, které nejenže odporují učení katolické víry, ale přímo se rouhají našemu Pánu a Panně Marii.

Jeho prolgbt aktivismus je dobře zdokumentován: jezuita, který píše pro časopis America, obhajuje "transgenderismus" pro děti, vyzývá k tomu, aby homosexuálové byli při mši líbáni na znamení pokoje, vyzývá katolíky, aby "ctili" homosexuální svazky, a podkopává církevní učení v otázce lgbt ideologie.

Otec Martin se nespokojuje s propagací Lgbt ideologie, ale tvrdí, že za tímto účelem překrucuje katolické učení a obrazy. V roce 2018 vyzval k modlitbě "růžence novodobých bolestí", který byl mimo jiné věnován "obětem rasismu - Lgbt lidem". Úmyslem pátého tajemství "růžence" bylo "přijetí Lgbtq lidí všemi církvemi, chrámy, mešitami a synagogami... Modlíme se, aby byli podporováni a milováni, plně přijímáni jako osoby skutečně stvořené k obrazu Božímu, stvoření, které Bůh považuje za "dobré" a které si zaslouží žít naplno všechny aspekty života."

O rok dříve otec Martin na Twitteru zveřejnil rouhavý obraz Panny Marie doprovázený dvěma fotografiemi, na nichž byly "krásné obrazy Panny Marie Guadalupské, přetvořené na dvě současné ženy" [sic]. V roce 2019 urazil našeho Pána tím, že sdílel obrázek ze série homoerotických děl, na nichž je Ježíš zobrazen jako homosexuál. Obrázek pocházel ze sbírky uměleckých děl s názvem The Passion of Christ: A Gay Vision (Umučení Krista: Homosexuální vize), kterou Amazon popisuje takto: "Na nových ohromujících snímcích se moderní postava Krista vysmívá fundamentalistům, je mučena dvojníky mariňáků a vzkříšena, aby si užívala homoerotické chvíle s Bohem. Na cestě od utrpení ke svobodě se k němu připojují jeho překvapivě různorodí přátelé. Čtenáři ji označují za "přístupnou, ale hlubokou".

Na jaře roku 2021 pokračoval otec Martin ve své kampani, když o Bohu mluvil zájmenem "ona" a tvrdil, že ženské zobrazení Boha "není v rozporu s naší vírou". Tvrdil, že je "teologicky správné používat ženské obrazy Boha spíše než mužské" a že to "není v rozporu s naší vírou, protože je to součástí Písma, i když opomíjenou a dokonce ignorovanou částí".

S ohledem na tyto činy preláti věrní pravoslaví otce Martina odsoudili. Kardinál Raymond Burke označil knězovo učení za "neslučitelné s církevním učením o homosexualitě". Arcibiskup Charles Chaput se připojil k prelátům, kteří se postavili proti jezuitovi, a prohlásil, že v otázkách LGBT otec Martin "nemluví jménem církve s autoritou".

Otevřený útok otce Martina na katolickou doktrínu není překvapivý vzhledem k tomu, že se těší podpoře papeže Františka, který se s ním v roce 2019 soukromě setkal při jejich třetím, ale prvním dlouhodobém setkání.

Disidentský kněz a jezuitský časopis America Magazine tuto událost označili za "velmi významné veřejné vyjádření podpory a povzbuzení" pro jeho práci. V loňském roce papež dokonce veřejně vyjádřil podporu otci Martinovi v ručně psaném dopise (a před několika dny papež František opět zaslal další ručně psaný dopis na podporu svého amerického spolubratra).

Vzhledem k jeho dlouhodobé a veřejné práci na překrucování církevní nauky a používání rouhavých děl a komentářů by se každá katolická publikace nebo akce měla vyhnout spojování s Martinem. V evangeliu Kristus varuje před velkou škodou pohoršování věřících: "Kdo by však pohoršil byť jen jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, tomu by bylo lépe, kdyby mu pověsili na krk mlýnský kámen, proměnili ho v oslí kolo a hodili ho do mořských hlubin" (Mt 18,6).


Zdroj: Tfp.org


AA