Menu


Jak se to právě hodí

                                                                               18.4.2016

Angličtí biskupové apelovali na svém jarním shromáždění 11. - 14. dubna v Hinsley Hall, Leeds na 5 mil. katolíků v Anglii a Walesu, aby se zúčastnili referenda o setrvání Velké Británie v EU. Citují přitom Bergogliova slova před evropským parlamentem. Evropa má „křesťanské kořeny“ a Evropská unie má „historický význam“. Voliči se mají informovat o důvodech pro a proti a využít svého práva „k všeobecnému blahu“.

Nejedná se podle nich „jen o hospodářské otázky, ale o důstojnost člověka“. Biskupové tvrdí: „Musíme budovat jednotnou Evropu, jedná se nikoliv jen o hospodářství, ale o posvátnost lidské osoby. Všichni máme odpovědnost za důstojnost lidské osoby“.

Proč si biskupové myslí, že EU lépe chrání lidskou důstojnost, to ovšem neříkají. Evropský parlament např. uznal 10. března 2015 s velkou většinou vraždění nenarozených za „lidské právo“.

Církev prochází pod Františkem fází intenzivní repolitizace. Rychle se zapomnělo na to, jak se církvi nedávno vytýkalo „vměšování do politiky“. Důvodem této změny je skutečnost, že tato tendence odpovídá požadavkům současného mainstreamu a podpoře „vládnoucích v Bruselu“.

KI
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010