Menu


Irské referendum a synoda

Španělský katolický blog Secretum meum mihi píše po smutném irském plebiscitu o triumfu Relatio post disceptationem. Tímto triumfem se rozumí neregulérní postup, že do Relatio Synodi byly zařazeny také body 50, 51 a 52 o homosexualitě a znovuoddaných rozvedených, ačkoliv nezískaly souhlas synody. Tento projev svévole papeže Františka podtrhuje dojem, že papež chtěl ze své moci zdůraznit i to, co synodní otcové zamítli. Tento dojem nezůstal bez vlivu na irské voliče 22. května.

31. května uveřejnil nedělní irský list The Sunday Independent článek: „Yes vote forces Vatican rethink of gay ‚message‘“Autoři Claire Mc Cormack a Nick Bramhill uvádějí do souvislosti irské referendum o homosexuálních sňatcích a biskupskou synodu .

List uvádí: „Vzhledem celosvětovému zájmu o naše referendum jsou si experti jisti, že postoj církve k tzv. „neregulérním manželským vztahům“ včetně „sňatků osob stejného pohlaví“ bude na programu jednání podzimní synody. „Hlasování v Irsku ukázalo, že se již nedá počítat s většinou konzervativně smýšlejících katolíků. Na synodě jistě dojde k tvrdé výměně názorů mezi liberály a konzervativci. Podle názoru autorů článku dojde také k přehodnocení katolického postoje k homosexualitě“.

                                              Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010