Menu


Interkomunio je vyloučeno

 

                          24.7. 2018

Biskup Laise s karinálem Sarahem

Interkomunio je vyloučeno, protože luteráni jsou heretici. Touto větou se biskup Juan Rodolfo Laise přihlásil o slovo ve sporu, který rozpoutal německý episkopát. Laise je kapucín a je krajanem Bergogliovým. Oba se znají. Až do odchodu do důchodu byl diecézním biskupem v San Luis v Argentině. Má dnes 92 let a žije v San Giovanni Rotondo. Je velkým ctitelem sv. otce Pia. V listopadu 2016 byl jedním ze signatářů na Vyznání věrnosti církevní nauce o manželství a rodině (viz), které vyzývalo papeže Františka, aby potvrdil pravdy o svátostném charakteru manželství.

Signatáři onoho prohlášení se postavili proti Bergogliovým plánům, směřujícím zcela jiným směrem, jak to dokládá jeho děkovný dopis lisabonskému biskupovi.

Biskup Laise celebruje denně mši svatou v tradičním ritu. Bohužel, jeho spolubratři kapucíni o tom nechtějí nic slyšet, ačkoliv P. Pio Novus ordo nikdy nepoužil. Biskup Laise k tomu říká:

Bohužel, mezi kapucíny v konventu, kteří už vesměs jsou pokročilého věku, není pro tradiční obřad pochopení, a sloužím mši svatou s vyloučením veřejnosti. Naopak mladí kněží, kteří přicházejí do kláštera na návštěvu, jsou k němu velmi nakloněni. Bylo by velmi dobré, kdyby pro četné poutníky, kteří sem přicházejí, byla tradiční liturgie slavena veřejně. Myslím, že by to přijali velmi vděčně. Ale u současných představených k tomu čas ještě nedozrál. Já slavím mši svatou pro bona pace v tichosti, abych předešel napětí.

Biskup Laise také nepokládá otázku společného přijímání ve smíšených manželstvích za uzavřenou.

Týdeník La Fede Christiana s ním uskutečnil rozhovor.

FQ: Otče biskupe, vy pokračujete v boji proti přijímání na ruku. Proč?

Biskup Laise: Protože přijímání na ruku propaguje protestantské ideje. Navíc, ztrácí se přitom ze zřetele posvátno a s ním i sám Bůh.

FQ: Můžete to blíže vysvětlit?

Biskup Laise: Kdo přistupuje ke svatému přijímání, musí si být jasně vědom, koho přijímá. Místo toho v mnoha případech panuje v této věci povrchnost. To nezávisí na moderně, nýbrž je to důsledek toho, že klima je k posvátnu málo nakloněno. Je politováníhodné, že je tím poznamenán nejen všední den, ale i sama církev. My, muži církve jsme za to bohužel odpovědní. Nechci nikoho obviňovat, ale měl by o to dbát papež, ale bohužel, nedělá to.

FQ: Jak je tedy třeba přistupovat k sv. přijímání?

Biskup Laise: Na kolenou a do úst. Tělo Kristovo, které ve svátosti přijímáme, si zaslouží velké úcty. My jsme ztratili smysl pro posvátno, a to je velká škoda. Je to velký nešvar, na kterém se podílí i papež Pavel VI., že takovému chování otevřel dveře a už je nezavřel. Po Druhém Vatikánu začala církev v té věci kolísat.

FQ: V poslední době zdůrazňuje papež František dialog s protestanty. Co soudíte o interkomuniu?

Biskup Laise: Jsem rozhodně proti. Nemůžeme sdílet tuto svátost s někým, kdo s námi nesdílí základy víry. Také vstup Lutherovy sochy do Vatikánu mě překvapil. Protestanti jsou ze všech hledisek heretici, a proto společné přijímání je vyloučeno. Je to možné teprve tehdy, když protestant po dostatečné přípravě sdílí katolickou víru.

FQ: Je možno připustit k přijímání spolu žijící rozvedené?

Biskup Laise: Rozhodně ne. Kdo se dal rozvést a vstoupil do civilního sňatku, nachází se ve stavu těžkého hříchu, není v posvěcující milosti a nemůže přijímat svátosti, pokud nelituje svých vin a od základů nezmění svůj život. V této věci je třeba dbát evangelia, učitelského úřadu církve a řádu svátostí. Nikdo nemá plnou moc tyto věc změnit. Jsme jen správci svátostí, nikoliv jejich vlastníky. Proto platí, že pro některé konkrétní aplikace Amoris laetitia hrozí konkrétní nebezpečí relativismu. Je tedy zapotřebí vhodného vyjasnění, jak to požadují dubia.

Katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010