Menu


Instrukce zednářům v církvi

V instrukci Velkého mistra pro zednáře působící uvnitř církve můžeme číst:

Bod 23. Buďte odvážní. Ochromte papeže tím, že zavedete biskupské synody. Papež se postupně stane pouze reprezentační postavou jak královna v Anglii, kde vládnou dvě komory a ona pouze přijímá jejich nařízení. V dalším kroku ochromte autoritu biskupa tím, že uvede v život instituce na úrovni kněží. Říkejte, že kněží tím způsobem získávají onu pozornost, jakou zasluhují.

Nakonec ochromte autoritu kněze tím, že vytvoříte skupiny laiků, kteří řídí kněze. Tím způsobem naroste zlost prelátů a kardinálů, kteří církev opustí a ona se stane demokratickou – novou církví.

Pramen: Directive del gran Maestro della Massoneria ai Vescovi cattolici massoni 1962. Směrnice katolickým biskupům, zednářům uvnitř katolické církve z roku 1962. Přepracovány v říjnu 1993 jako progresivní plán závěrečné fáze. Všichni bratři nasazení v církvi jsou povinni je přijmout a realizovat.