Menu


Inspirující inicitiva maltézských biskupů

     25. 1. 2017

Homosexuální kruhy nenechaly bez povšimnutí dokument, který pro „neregulérní svazky“ vydali maltézští biskupové. Homo-skupina New Ways Ministry se sídlem v USA, složená z momosexuálních ex-kněží a ex-řeholníků,  požaduje rozšíření "maltézských kritérií" také na LGBT katolíky. Jejich argumentace nepostrádá logiku: Jestliže rozvedení a sezdaní jako trvalí cizoložníci, kteří se nacházejí ve stavu těžkého hříchu, mohou přistupovat k přijímání, pokud se před svým vlastním svědomím pokládají za toho hodné, proč by také praktikující homosexuálové, kteří se svým chováním rovněž nacházejí v těžce hříšném stavu, nemohli přistupovat k přijímání, když věří podle svého svědomí, že žijí v „míru s Bohem“?

Před touto logickou spirálou varovali synodní otcové již tehdy, když kritizovali Schönbornovy téze o gradualitě.

New Ways Ministry založila praktikující lesbička a bývalá  řeholní sestra Jeannine Gramic a paralůelní  homosexuál P. Robert Nugent. Římu to trvalo 23 let, než tuto skupinu odsoudil. Gramicková tehdy odmítla poslušnost. Nugent zemřel 2014 na rakovinu v přítomnosti Gramickové.

 

Jeaninne Gramick


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010