Menu


Imigrace vede k islamizaci Evropy

                                                                          28. 4. 2016

V rámci konference „Demografické problémy Středozemí v 19. a 20. století“ promluvil velmi otevřeně maďarský arcibiskup Gyula Márfi z Veszprému, jedna z vedoucích církevních autorit Maďarska:

»Myslím, že migrace převážně nemá příčiny, nýbrž má svůj specifický účel. Kdo mluví pouze o příčinách, velmi se mýlí: přelidnění, chudoba nebo válka hrají při migraci druhou nebo až třetí roli.«

»V muslimských rodinách se rodí 8 – 10 dětí převážně nikoliv z lásky, ale protože muslimové se pokládají za bytosti vyššího typu a džihád jim ukládá dobýt jakýmkoliv způsobem celý svět. V Shari´ah čteme o tom, že celý svět je teritoriem války. Muslimové jsou povinni naučit se tento text nazpaměť. Je zakázáno o něm diskutovat, přísluší jim pouze uvádět ho do praxe.«

»Současným cílem je okupovat Evropu, kde si momentálně každý věří, co chce, ale obecně nikdo nevěří ničemu. To je pro islám ideální terén k dobytí. Evropa není schopná se za současného stavu bránit.«

Arcibiskup dále řekl, že žádný kontinent nemůže dlouho přežít bez pevné ideologie, a je třeba vzít velmi vážně skutečnost, že konečným cílem imigrace je islamizace Evropy.

Bianka Speidl, expert na islám, referoval, že na konferenci o islámu, která se konala v Londýně, jeden muslimský profesor z Ameriky žádal o prominutí za teroristické útoky, které stavějí islám do špatného světla. Velký počet přítomných muslimů ho vypískal.

»Jestliže se Evropa stane islámskou, přestane existovat. Na to je třeba myslet. To, co může vést ke konci svobody, je lhostejnost.«

Il Giornale 28.4., Roberto Favazzoli


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010