Menu


Humanae vitae proti a pro

                                                     27.10. 2017

19. října byl na papežské univerzitě Gregoriana zahájen cyklus na téma: Cesta rodiny 50 let po Humanae vitae. Cyklus potrvá do května 2018. 16 referentů by nás chtělo přesvědčit, že v duchu Amoris laetitia lze postavit na hlavu nauku Ježíše Krista a přiznat svědomí primát před zdravým rozumem a Božím zákonem.

Po generaci, která začala v Německu používat pilulky, narodí se letos maximálně 25% pravnuků. Za 47 le se v Německu narodilo zřetelně méně dětí, než kolik občanů zemřelo.

Letitá neposlušnost vůči Humanae vitae

Masivní protesty proti encyklice zahájili ihned  po jejím zveřejnění němečtí biskupové a kardinálové. Vedoucí roli sehrála německá biskupská konference svým Königsteiner Erklärung. Následovalo Rakousko s Mariatroster Erklärung a Švýcarsko se Solothurner Erklärung. Žádné z těchto prohlášení nebylo dosud odvoláno.

 

Odpovědí na Borgogliův cyklus je konference pořádaná 28. října na jiné papežské univerzitě Angelicum.

To, co je ve hře, nejsou názory dvou rozdílných myšlenkových škol, nýbrž samy základy katolické nauky a morálky. Jednání v Angelicum se pokládá za protiakci cyklu pořádaného na Gregorianě. Jedná se o velmi důležitou událost, protože zde zazní jednoznačný hlas rodin, ba co více samotné Církve, který je dnes často přehlušován a zastírán ( Emmanuele Barbieri)

Na konferenci vystoupí tyto osobnosti jako referenti: John Smeaton (Společnost pro ochranu nenarozených dětí); Roberto de Mattei (Fundace Lepanto); Josef Seifert (Zakladatel a první prezident Mezinárodní akademie pro filozofii ), P. Serafino Lanzetta (Univerzita Lugano); Shenan Boquet (Human Life International); Jean Marie Le Méné (Fundace Lejeune); Thomas Ward (Zakladatel a prezident Národní asociace katolických rodin); Philippe Schepens (Generální sekretář Světové federace lékařů Za úctu k lidskému životu) John-Henry Westen (Spoluzakladatel a ředitel Life Site News). Jednání zahájí Kardinál Walter Brandmüller a uzavře arcibiskup Luigi Negri .

Aktivity bergogliánů kolem Humanae vitae ukazují, že v Amoris laetitia nejde jen o přijímání pro rozvedené a civilně sezdané. Aby jejich přijímání bylo nějak ospravedlněno, musí být otevřena Pandořina skříňka.

Katholisches