Menu


Hlásal jsem násílí islámu a Ježíš mě oslovil

                                   23. 8. 2018

El Masih

El Masih, pákistánský islámský odpadlík, bývalý voják „svaté války“, učitel, budoucí lékař, který po konverzi všechno ztratil a riskuje život, vypráví svůj příběh v Nouva Bussola Quotidiana. Vypráví, čemu se naučil za zavřenými dveřmi islámu, o arabských státech, které financují masovou imigraci, o odpadlictví Západu a Ježíši Kristu, »který dnes získává mnoho muslimů«.

Mohl vystoupit na mnoha univerzitách v USA, v zemi, kam musel uprchnout s celou svou rodinou, aby neriskoval smrt ve vlasti, kde se narodil. Jeho proviněním je strašná věc, že se stal křesťanem ve státě, kde platí zákon o rouhání, který posílá na mučidla, odsuzuje a zabíjí každoročně desítky křesťanů, ale dělá ještě horší věci. El Masih je odpadlík od islámu, bývalý voják „svaté války“, učitel Koránu na vyšších školách a budoucí lékař, který po konverzi všechno pozbyl a riskuje vlastní život. Jeho příběh byl zveřejněn černé na bílém v knize „Z pronásledování do zaslíbené Země.

El Masih, jak jste se rozhodl stát se křesťanem?

Jako dítě jsem slyšel hovořit o katolické víře od mých rodičů, kteří byli rodilí Pákistánci v islámské tradici a slyšeli o hlásání evangelia, které svým způsobem přijali. Ale byli křesťany jen podle jména a nebyli tak vychováni. Ale tato pověst stačila, aby byli pronásledováni, a rozhodili se, že budou dále žít v islámu, protože měli dobrou práci a dobré postavení v Pákistánu, které je možné jen pro muslimy.

Stal jste se muslimem jen proto?

Ano, protože islám mi umožňoval dělat to, co chci, je to náboženství, které uspokojuje všechny tužby těla: mít více manželek a omezený počet konkubín. Mohl jsem dělat to, co mě napadlo, zabíjet nepřátele bez výčitek svědomí, protože tak tomu učí Korán.

Zdálo by se, že je tomu naopak, Islám je náboženství plné dogmat a pravidel, jako je půst, modlitby v různou denní dobu, nemožnost jíst vepřové maso a pít alkohol.

To všechno je pokrytectví a islám to učí, aby si vytvořil pověst, ale za zavřenými dveřmi to vypadá jinak: když např. studuješ život Mohameda, vidíš, že mohl mít mnoho manželek a milenek a Korán vyzývá ustavičně, abychom ho následovali v jeho způsobu života. Navíc v Koránu čteme, že v nebi bude víno a likéry, jsou tam dostupné všechny dobré věci a to je důvod, proč za zavřenými dveřmi mnozí pijí.

A co ženy? Mají také tuto svobodu?

V určitém smyslu ano. Ženy musejí zůstat pannami až do manželství, ale na Středním Východě mohu ujistit, že vykonávají sexuální akty, a umí krvácet o svatební noci, jakoby byly skutečně panny. Nejen to, i v islámu je rozšířena pedofilie. Mohamed měl mezi svými manželkami desetiletou Aichu a v Koránu se hovoří o ráji, kde jsou děti mužům k službám.

Učil jste islámskému náboženství a studoval jste Korán, proč jste v určité době konvertoval?

Když jsem byl vojákem v roce 1989, jednou brzy ráno jsem se probudil na jedné naší základně a slyšel jsem Ježíšův hlas. Řekl mi, že jestliže budu dále takto žít, zemřu ve „svaté válce“ ale neskončím v nebi, ale ve věčném pekle. Měl jsem v úmyslu stát se úředníkem a pak významným lékařem a vydělávat mnoho peněz. Ale slyšel jsem onen hlas. Z počátku jsem ho nechtěl následovat, ale modlil jsem se, protože představa, že to byl opravdu Bůh, mě trápila. »Je-li to opravdu Bůh, ať mi to dokáže.« Modlil jsem se za dva ochrnuté v mé vlasti, aby se uzdravili. Když jsem se vrátil domů, byli zcela zdrávi. Pochopil jsem, že to byl skutečně Ježíš, a chtěl, abych hlásal evangelium. Ale já jsem nechtěl, protože jsem nechtěl být chudý ani pronásledovaný. Nakonec po čtyřech letech vnitřních bojů jsem se rozhodl. Chtěl jsem stát na straně Boha.

V zemi, kde po konverzi jste začal být pronásledovaný, v Pákistánu, kde byla odsouzena k smrti Asia Bibi za skutek, který neexistoval. Co se vám stalo?

Začal jsem hlásat evangelium, ale odhalili mě a opakovaně mě tloukli. Byli tak zuřiví, že mě i kamenovali.

Umírnění“ muslimové, kteří odsuzují ISIS a islámský terorismus, tvrdí, že extrémismus je chybný výklad Koránu. Je to pravda?

To není pravda. Příklad máme u Mohameda, když po několik let slabý a nemocný zůstal beze zbraní a bez vojáků, proto v té době hlásal dobro pro všechny, i pro křesťany. Ale jakmile posílil, s vojskem za zády začal mluvit o tom, že nemuslimové musí platiti daně jako nevěřící, jinak budou zabiti. Proto muslimové si počínají stejně. Když přijdou na Západ, kde jsou dosud v menšině, vytvářejí dojem, že přijímají řád země, ve které se nacházejí, ale jakmile získají moc, všichni křesťané jsou pronásledováni a platí šaría. Nezapomínejme, že ne ve všech zemích, ale tam, kde mají většinu, s menšinou se zacházejí, jakoby neexistovala. Ti, kteří veřejně odsuzují džihád, lžou.

To jsou tvrdá obvinění

Byl jsem jedním z nich a vím, že to, co si muslimové říkají mezi sebou, není to, co říkají vám na Západě. Jeden příklad za všechny. Byl jsem v letadle a seděl mezi dvěma muži, kteří se mě ptali, odkud jsem. Řekl jsem, že z Pákistánu. Od té chvíle začali hovořit proti Americe, ale krátce předtím, když si mysleli, že mluví s Američanem, pěli chvály na Spojené státy. Dvojakost je pro islám normální.

Jak vidíte Evropu za 10-20 let?

Myslím, že Západ zcela ztratí svou moc, protože muslimové mají mnoho dětí a porodnost na Západě je katastrofální. Podporují masovou imigraci populace, která má 4 – 5 dětí na ženu, a to znamená, že populace muslimů evropskou brzy překoná. Jakmile k tomu dojde, budou sahat po politické moci, jak už to dělají v zemích, kde se rozrůstají. I kdyby se přistěhovalectví dnes zcela zastavilo, bude obtížné zabránit tomuto scénáři v budoucnosti.

Proč to evropští lídři nechtějí vidět?

Protože dostávají moře peněz z muslimských zemí, opravdové moře. Současným evropským lídrům nezáleží na tom, co si myslí běžní lidé, nezáleží jim na zítřku.

Ale co řeknete o církvi, která odsuzuje zastavení imigrace jako heretické?

Peníze dostávají i církve, které hostí imigranty. Asistenční centra a programy berou peníze od OSN a od arabských zemí. Je mi líto, že to musím říct, ale je tomu tak. A druhá skutečnost je ta, že zde panuje velká nevědomost, ignorantství. Neznají pravdu a věří islámskému pokrytectví.

Co si jako křesťan pronásledovaný na Středním Východě pro svou víru. myslíte o západní církvi?

Takřka všechny západní církve už nejsou domy Boží, jak byste si přál, protože se neřídí evangeliem, ale každý si dělá, co chce. Tyto církve hlásají bludné nauky, zrazují Boha lásky, který žádá, abychom všechno opustili, abychom zanechali hříchu, a oni říkají, dobrá dobrá, to není hřích. Na Středním Východě tomu tak není. Tam křesťané žijí tak, aby vydávali svědectví Ježíši Kristu, nedělají to, co chtějí, ale to, čemu je učí jejich svatí pastýři.

Ve své knize píšete, že mnoho muslimů se obrací ke křesťanství. Odkud to víte a jak se toto poselství dostává k tolika osobám?

Poté, co jsem napsal knihu, mnoho lidí mě vyhledalo a měli podobné zkušenost jako já. Měli vidění, kdy se jim ukázal Ježíš. Myslím, že Bůh si zvolil tuto metodu, protože hlásat evangelium na Východě je velmi obtížné. Toho, kdo to dělá, prostě zabijí. Myslím, že Pán ve svém milosrdenství zvolil tuto zázračnou metodu. A myslím, že Pán to dělá, protože mnoho muslimů je v kontaktu s nadpřirozenem i s démony.

Co byste řekl muslimovi?

Že toto všechno říkám, je riziko pro mne i pro ně. Miluji muslimy, a proto nenávidím lež a modlím se, aby potkali Krista, aby je osvobodil od zlého.

Benedetta Frigerio, Nuova Bussola Quotidiana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010