Menu


Gianna Jessen na adresu Františka

24.6.2016

Gianna Jessen, která přežila svůj potrat a zasvětila svůj život Bohu jako obránkyně života a zdrženlivosti až do uzavření sňatku, vyjádřila velké rozhořčení na výroky papeže Františka 16. června při pastoračním kongresu pro rodiny v diecézi Řím, kde pronesl: „Viděl jsem mnoho věrnosti v manželství podobných společenstvích a jsem si jist že jsou to pravá manželství, mají milost pravého manželství na základě věrnosti“. Při svém vystoupení také zastával tézi, že většina svátostných manželství je neplatných.

                                           

»Mám 39 let a žiji jako panna. Zasvětila jsem své tělo Pánu. Svým výrokem o čistotě se papež zesměšnil. To se ovšem netýká jen mužů a žen, kteří čekají na svého partnera, ale také kněží, kteří si zvolili celoživotní abstinenci. Kdybych byla knězem, byla bych pobouřena«, řekla pro LifeSiteNews. »To, co papež nazývá „soužitím“ a „pravým manželstvím“, označil by Ježíš za smilstvo. Ptám se papeže Františka: Je moje panenství bezcenné? Nehrají pro něho vysoké náklady boje za pravou lásku, která je často předmětem zesměšňování, žádnou roli? «

                                       (Je na čase)

kat-netTransparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010