Menu


Genderismus ničí společnost

 

Bráníme základy naší kultury, základy rodiny, blaho našich dětí, budoucnost celé společnosti. Žádáme, aby byla dodržována základní práva naší společnosti, jak je garantuje ústava: ochranu manželství a rodiny státním řádem, záruku práva výchovy pro rodiče.

Zastáváme se zájmu a práva většiny obyvatel. 75 % našich dětí do 18 let žije u svých sezdaných rodičů. Více než 80 % mládeže si přeje rodinu. V demokracii musí vláda vykonávat politiku pro většinu a nikoliv pro malou radikální menšinu.

Nacházíme se v globální sexuální revoluci, kterou prosazují mocenské elity této země. Tato ideologie se nazývá genderismus. Je to ideologie, která ničí rodinu.

Genderismus chce zrušit pohlavní identitu muže a ženy, což je nesmysl, který v lidských dějinách nikdy neexistoval. Genderismus bojuje za rovnost a přijetí každé sexuální orientace a chování. Ani to v žádné společnosti této země nikdy neexistovalo.

Důsledky jsou:

  • vykořenění člověka,
  • rozbití rodiny,
  • sociální anarchie

a to všechno vede k totalitnímu státu.

Prožíváme omezování svobody názorů a svobody náboženské, svobody svědomí pomocí diskriminačního zákonodárství. Nikdo nevěří, že jsme už u konce tohoto vývoje.

Stalo se obtížným přesvědčit rozumného člověka o tom, že homosexualita, bisexualita, transsexualita, transgender, intersexualita, querresexualita mají pro jednotlivce a společnost stejnou hodnotu jako heterosexualita. Heterosexualita je podmínkou pro existenci lidského rodu, je to předpoklad pro manželství a rodinu.

Protože je to těžké změnit základní postoje člověka, dělá stát toto:

1. Sahá po dětech, aby je sexualizoval a převychoval.

2. Vytváří zákony, které nás kriminalizují, když zastáváme základní hodnoty, které jsou sloupy naší kultury.

Máme být zaslepeni zneužíváním pojmů, jako je svoboda, rovnoprávnost, lidská práva, pluralita. Ale my se už nedáme zaslepovat.

Děti jsou nuceny k předčasné sexualizaci, naváděny k masturbaci, a seznamovány s orálním a análním sexem. Ve vyučování jsou nuceny mluvit o všech druzích sexuálních praktik. Je ničen jejich pocit studu. Jsou vháněny do předčasné sexuality, a tím je nabouráno navazování vztahů. Pohlavní nemoci se hromadně šíří: Je to sexuální zneužívání dětí a mládeže.

Stojí za tím mocenské elity OSN, EU a levicových vlád, světová zdravotní organizace VHO a IPPF. Kmotrem této sexuální revoluce kriminální pedofil Alfred Kinsey. Jeho institut má získat statut poradce OSN.

Mohlo to dojít tak daleko proto, že jsme spali. Ale už nespíme. Povstali jsme. Toto je začátek. Odpor v Evropě vzrůstá. Mnohé biskupské konference vydávají jednoznačná prohlášení proti gender - ideologii. Nebojme se říkat lidem pravdu a odhalovat lži. My jsme střed společnosti. Jsme zde, abychom hájili naše děti, protože chceme rodiny, chceme demokracii, a chceme budoucnost.

Z projevu Gabriely Kubyové ve Stuttgartu 5. dubna 2014.

Kath-net


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010