Menu


Francouzští katolíci ostře kritizují Bergogliovu migrační politiku

 

                                                                 28.8.2017

Bergoglio vnucuje Evropě morální řád naprosté a bezpodmínečné otevřenosti hranic a národností komukoliv, kdo chce přijít a usadit se zde.

Vystavuje nás velkému nebezpečí. Vylučuje jakoukoliv regulaci a vytváří novou smrtonosnou teologii pro Evropu. Je to nástup anarchie. Falešný prorok popírá jakýkoliv rozdíl mezi vetřelci, řádnými přistěhovalci a domácími obyvateli. Podle něho katolík nemůže být vlastencem. To je hrubý mondialismus.

Vůbec nebere v úvahu úzkosti a starosti občanů a jejich každodenní strasti s cizí, neslučitelnou společností.

Nejen migranti, ale i domácí obyvatelé Západu mají evidentní právo na bezpečnost. Bergoglio však požaduje stejná práva pro legální i nelegální migranty. Je to hrubý útok na národní a občanská práva, který je v naprostém rozporu především s naukou církve a řídí se pouze abstraktními principy „kultury setkání“.

Hledaným cílem je nastolení katastrofy civilizace evropských národů a nakonec i národů imigrujících. »Neplatí snad ‚centralita lidské osobnosti‘ i pro ubohé našince?«

Jde o samotnou podstatu: o otázku přežití křesťanství.

»Čím bude Řím v Evropě, která už nebude ničím z toho, co představuje její bohatství?«

Chiesa e post concilio.

Podle: Philippe De Villierse in http://www.maurizioblondet.it/cattolici-francesi-papa-francesco-suo-immigrazionismo/


Z komentářů:


Není to politika zásadního nepřítele autentického dědictví Ježíše Krista a apoštolů, který se tak fakticky staví  do služeb  zapřisáhlých nepřátel Krísta a jeho církve? 
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010