Menu


Fatima po sto letech

Apel na celou církev

Protože fatimské Poselství nebylo přijato a respektováno, naplnily se všechny jeho hořké důsledky pro církev a svět.

Jak to Panna Maria ve Fatimě předpověděla, kromě pronásledování církve propukla druhá světová válka a stejně tak se také rozšířil materialismus a komunismus – situace, kdy lidé skutečně žijí bez Boha. Proto naše Paní mluvila o rozšíření této ideologie po celé světě. Materialismus mnoha tváří učí, že člověk je tvůrcem sebe sama, což se stalo dogmatem veřejných i soukromých záležitostí, zvláště v Evropě. Kde je Bůh? Kde je víra v Boha? Fatima předpověděla tuto tragickou ztrátu víry. To vyplývá ze slov: Portugalsko si zachová dogma víry.

Znamená to, že v mnoha jiných zemích a mnoha srdcích víra zachována nebude. Není to právě obraz současné situace v církvi? Kromě „Portugalska“, kromě tohoto národa, by to mohli být také všichni ti, kdo přijímají Mariino poselství a zasvěcují se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Bůh je přítomen tam, kde je srdcem víry tato úcta, protože může přebývat jen tam, kde je střežena čistota a milost. Bůh je v Neposkvrněném Srdci a skrze toto Srdce chce mezi námi kralovat. To je smysl slov: Bůh si přeje, aby na světě zavládla úcta k mému Neposkvrněnému Srdci. Tato úcta a zasvěcení je baštou víry.
Je proto třeba znovu pozorně zkoumat fatimské poselství a zdůraznit znovu aktuálnost 100 let staré záležitosti. K tomu nás vybízí závěr Fatimského roku. K tomu má sloužit následující velká akce.

Ve dnech 12. a 13. října bude se konat v opatství Buckfast v Anglii velký mariologický kongres. Hlavním aktérem bude kardinál Burke, který bude hovořit na téma vztahů mezi Fatimou, vírou a církví. Dalšími osobnostmi jsou významní teologové jako Manfred Hauke (Švýcarsko), prof. Thomas Crean OP (Anglie), prof Andrew Beards (Anglie) a prof. Roberto de Mattei (Itálie). Všichni vyzvednou nesmírnou aktuálnost Fatimy a zdůrazní opět praktické důsledky fatimského poselství bohatého na milosti. Budou je provázet modlitby a duchovní akce na témata prvních pěti sobot, důležitost růžence a karmelského škapulíře.

Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Toto velké zaslíbení a naděje ze zasvěcení osobního, národního a světového urychlí tento okamžik a zavlaží církev nesmírnými milostmi. Maria zvítězí na herezemi a zanítí v srdcích světlo pravé víry. Po nezbytném trestu a očištění, kdy dobří budou mučeni, Svatý otec bude mnoho trpět, mnoho národů bude zničeno, bude následovat triumf, který Lucie popsala slovy: Bude jedna jediná víra, jeden jediný křest, jedna jediná církev svatá, katolická a apoštolská. A na věčnosti bude následovat nebe!

                                                          

P. Serafino M. Lanzetta   Corrispondenza Romana

                                                     


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010