Menu


Ex - kardinál McCarrick odsouzen

                                                                                            16.2.2019

Bývalý americký kardinál Theodore McCarrick byl vyloučen z duchovního stavu. Oznámila to Kongregace pro nauku víry.

11. ledna 2019

Kongres Kongregace pro nauku víry vydal závěrečný dekret o soudním procesu s T. E. McCarrickem, bývalým arcibiskupem ve Washingtonu D .C., který byl obžalován a uznán vinným, že nabádal ve zpovědi k přestupování šestého přikázání; porušoval šesté přikázání s nezletilými a dospělými s přitěžující okolností, že těžce zneužíval svou moc. Proto mu byl uložen trest propuštění z duchovního stavu. Kongregace pro nauku víry schválila usnesení Kongresu a oznámila toto rozhodnutí odsouzenému 15. února 20219. Svatý otec uznal rozhodnutí za definitivní.

Je známo, že to byla vůle Bergoglia, aby tento proces proběhl před biskupským sumitem a stal se vynikajícím příkladem postupu proti zneužívání.

Jednání Vatikánu bylo extrémně rychlé a není známo, zda odsouzený měl možnost se bránit, zda mu bylo uloženo pokání, a v jaké formě.

Propuštění do laického stavu nedává odpověď na otázku, jak bylo možné, že tento odsouzený mohl udělat tak velkou kariéru, ačkoli jeho nepřístojné jednání bylo obecně známé a prohlášení arcibiskupa Viganò podalo svědectví, že bylo známo i na nejvyšších místech církve.

Corrispondenza Romana