Menu


Éra Volpi pro františkány Neposkvrněné je u konce

Kapucín P. Fidenzio Vopli, který byl nasazen jako apoštolský komisař, aby likvidoval řád františkánů Neposkvrněné, byl hospitalizován v římské klinice s mozkovým záchvatem, jehož následkem je ochrnutí na půl těla. Vzhledem k tomuto těžkému zdravotnímu stavu byl nucen abdikovat z funkce apoštolského komisaře.

Komisař Volpi byl tedy ze své funkce odvolán nikoliv Kongregací pro řeholníky, ale tajemným plánem Boží Prozřetelnosti. Jeho zdravotní strav nebyl nikdy dobrý a napětí, jakým se vystavil, když přijal úřad komisaře, bylo příliš velké. Nejen kvůli okamžitému zlomu, který byl způsoben řádu, jehož 70% členů zůstalo zakladateli P. Manellimu věrných, ale také kvůli rozporům, které povstaly mezi komisařem a P. Alfonsem Bruno, ze kterého po sesazení původního vedení učinil silného muže, který vedl řád do katastrofy.

Napětí, která vznikla mezi komisařem a Kongregací pro řeholníky

Nakonec došlo k napětím a sporům komisaře i s Kongregací pro řeholníky, která řadu jeho rozhodnutí zrušila, mezi jiným pokus odsoudit některé bratry řádu bez řádného řízení, když žádali o dispens od řeholních slibů, protože pustošivý zásah do řádu byl v rozporu s jeho charismatem. Dispens jim však byl zamítnut. Tito bratři žádali biskupy o přejetí do diecézí, ale komisař Volpi italské biskupy varoval a hrozil jim postihem. Bratři jsou dnes pod ochranou mnoha biskupů od Itálie přes Velkou Británii až na Filipínách.

Důvěryhodnost komisaře P. Vopliho byla zkompromitována, když se ocitl před Zemským soudem v Římě, kde 15. února 2015 podepsal dohodu, že vyplatí odškodné rodině P. Manelliho, kterou hrubě poškodil na cti. Když se o záležitosti dověděla média, Vopli svůj podpis z dohody odvolal. Žaloba rodiny Manelli u soudu je nadále v platnosti.

Pomluvy, obvinění a blufy

Jako velký bluf se prokázalo Volpiho obvinění proti františkánům z defraudace několika milionů euro. Jak se ukázalo, za touto pomluvou stál konflikt mezi řádu věrnými bratry a ctižádostivým P. Alfonsem Bruno.

Když bylo sesazeno vedení řádu a moci se ujal Volpi a jeho pobočník P. Bruno, požadovalo nové vedení plnou moc ke správě majetku, který se legálně nachází ve vlastnictví laických sdružení spojených s řádem. Protože tato sdružení odmítla vydat těm, kteří řád rozbíjejí, to co jim nenáleží, sáhl komisař k pomluvám a žalobám.

Co bude dále?

Již dva roky zůstává bez odpovědi otázka, proč vůbec byl postaven kvetoucí řád františkánů Neposkvrněné pod takový komisariát. Jaké jsou skutečné důvody tohoto kroku? Existují různé hypotézy, ale skutečné důvody nebyl dosud uvedeny.(viz)

Zakladatel řádku P. Stefan Maria Manelli se rovněž nachází v nemocnici v San Giovanni Rotondo, kterou založil jeho duchovní otec svatý P. Pio z Pietrelciny.(viz) P. Manelli má 82 let a jeho sesazení, domácí vězení a pustošení řádu ho těžce poznamenalo. Stojí mu po boku mnoho bratří, sester i laiků, kteří patří do jeho duchovní rodiny.

Éra Volpi je u konce. Otázka je, co nyní podnikne Svatý stolec. Doufejme, že se poučil ze strašných chyb uplynulých dvaceti měsíců a že je nebude opakovat, že končí jedna smutná kapitola a další bude mít jiné předznamenání.

Corrispondenza Romana, Roberto de MatteiTransparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010