Menu


Ephod

 

 

Ephod je součást oděvu židovského velekněze a v zednářské symbolice vyjadřuje popření božství Ježíše Krista. Dvanáct čtverců představuje dvanáct izraelských kmenů. Pavel VI. ho nosil veřejně několik let, často místo pektorálu.