Menu


Encyklika na téma ekologie bude pod vlivem ekonoma J. Sachse

Připravovaná encyklika papeže Františka na téma ekologie bude silně pod vlivem amerického ekonoma Jeffreye Sachse, ředitele Earth Institutu na Columbia University. Minulý rok se Sachs účastnil sympozia organizovaného Papežskou akademií pro vědu a rok předtím ho pozval Vatikán na konferenci k tématu: Chudoba, veřejné prostředky a přijatelný rozvoj, organizovanou ve spolupráci s asociací Greenacoord.

Sachs pochází ze židovské rodiny z Detroitu, nehlásí se k žádnému náboženství, ale zastává názor, že sociální nauka církve nabízí rozhodující cestu globální etiky a přijatelného rozvoje. S velkým nadšením přijal papežovu exhortaci Evangelii gaudium jakožto „poselství naděje a sociální spravedlnosti“. V revue amerických jezuitů napsal: „Stojíme před krizí, která je více krizí morální než finanční a ekonomickou. A proto musíme být vděčni papeži Františkovi. Láskyplně nám připomněl, že naše nejvyšší aspirace jsou v našich silách“.

Sachs radil již Janu Pavlu II. při jeho encyklice Centesimus annus. Byl také poradcem polské Solidarity. V Radio vaticana řekl, že klimatické změny jsou spojeny s krizemi, které sužují různé části světa, a mluvil o nutnosti „přeorientovat ekonomický systém, aby nebyly na planetě způsobeny další škody“.

Sachs je poradcem generálního sekretáře OSN pro realizaci plánu, který byl vytyčen v roce 2000 jako Rozvojové cíle tisíciletí. Bije na poplach proti přelidnění a horuje pro kontrolu porodnosti. (Benedikt XVI. upozornil na vážné riziko těchto cílů: „Zmaření milionů nenarozených dětí ve jménu boje proti chudobě znamená ve skutečnosti eliminaci těch nejchudších z lidských bytostí“.)

Své ideje vyložil v knize The End of Poverty (Konec chudoby), která vyšla v roce 2005. Jako zastánce „rychlé terapie“ stal se „pop star“ globálního rozvoje, knězem planetárního kultu, spojujícím humanizační projekty OSN s orientálními teoriemi o univerzální harmonii, a hlásá, že lze snadno a rychle dosáhnout konce chudoby. Inspiroval filantropy od Bill Gatesse až po Georga Sorose.

Praktické realizace jeho projektů v Africe se zatím minuly účinkem.

Pramen: Mattia Ferassi Il Foglio

Viz také:  Před velkým třeskem

            Heretická etika a politika Vatikánu


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010