Menu


Dva dokumenty z Vatikánu

 

Vatikánská komise Covid 19 z Papežskou akademií pro život zveřejnila nový dokument o používání vakcín, jen týden po dokumentu Kongregace pro nauku víry. Není to však jen duplikát, ale také říká velmi odlišné věci o etice očkování…

Otázka: co vyvolalo potřebu dalšího vatikánského dokumentu poté, co Kongregace pro nauku víry již před několika dny učinila prohlášení o etických problémech vakcíny? Nyní také Papežská akademie pro život pod vedením monsignora Vincenza Paglii se vrací k tématu s názvem „Vakcína pro všechny. 20 bodů za spravedlivější a zdravější svět “, ve spolupráci s Vatikánskou komisí Covid 19, která patří do oddělení pro integrální lidský rozvoj.

Člověk by si mohl pomyslet, že doktrinální pluralismus je nyní možný i mezi vatikánskými dikasterii. Nebo že by existovala interní soutěž o to, kdo přijde první? Nebo jde o církevní politiku, která je v rozporu? Poznámka komise Covid 19 PAV kromě toho, že je duplikátem, říká něco jiného, než co hlásá Kongregace: bez výhrad prohlašuje, že vakcína vyrobená i při použití plodů dobrovolného potratu není problém - můžeme pokračovat “s bezpečným svědomím“- a hlavně hodně zdůrazňuje povinnost očkovat.

Oficiální církev v tomto roce Covidu vždy odmítala teologické a duchovní interpretace, upřednostňovala etické a sociální. Ale pak vzala epidemii jako prozřetelnostní příležitost pro znovuzrození vakcíny jako záchranného zásahu prozřetelnosti. Stejně tak i tento nový dokument PAV. Vakcína je dogma, které spadlo z nebe. Odkud to přišlo? Z čeho je to vyrobeno? Je to bezpečné? Existují nějaké kontraindikace, které nejsou zveřejněny? Co si myslí nezařazení lékaři? Je příliš drahá? Proč se to po letech očekávalo a teď to už máme? Nejsou za tím nějaké politické nebo ekonomické spekulace? Existovaly další terapeutické možnosti, které je třeba překonat? Je možno vytvořit „očkovací pasy“, které budou diskriminovat občany? Žádná z těchto otázek ze sdělení komise PAV nevyplývá: o samotné vakcíně zde není řeč, je to předpoklad, axiom, ze kterého je třeba začít, nikoli závěr, k němuž (nakonec) dospějeme. V dnešní církvi se zdá, že všechno je nejisté, kromě vakcíny.

Odtud tedy jednosměrná morálka dokumentu. Zdá se, že jedinou etickou předností je, že se vakcína dostane ke všem, zejména k chudým. To předpokládá - jak je výslovně uvedeno v Poznámce, že je to sociální zboží samo o sobě. To, odkud se Covid vůbec vzal a jak se tato záležitost vyřešila, to autory nezajímá: s vakcínou začneme od roku nula a rok 2020 bude prvním rokem nové éry. Jde-li o sociální zboží samo o sobě a nikoli o nástroj pro hodnocení společného zájmu z tohoto hlediska, představuje to jistě povinnost, protože „odmítnutí by mohlo zvýšit riziko pro veřejné zdraví“ a protože „onemocnění způsobí zvýšení hospitalizací“.

Dokument PAV hodně trvá na této povinnosti občana nechat se očkovat a šířit tak příklad morální odpovědnosti za společné dobro, který je zde uveden spolu s dalšími principy sociální doktríny církve. Výčet jejích zásad však nestačí k tomu, aby dobře posloužil sociální nauce Církve. Společné dobro přece nemůže být v rozporu s dobrem jednotlivce, není to něco, co se překrývá s dobrem lidí, je to právě ono samotné dobro.

Ale jak může existovat dobro člověka, které nerespektuje jeho racionalitu a svobodu? Měli by občané poslouchat bez otázek? Společné dobro nelze vnutit, a to ani ze zdravotních důvodů, protože pak vyvstává pochybnost, zda k jeho uložení byly použity zdravotní důvody. Občané přemýšlejí a uvažují, většinu svých informací čerpají z nevládních zdrojů a společné dobro musí respektovat jejich potřebu porozumění, pravdy a svobody.

Toto sdělení komise Covid PAV s byrokratickou přesností aplikuje vizi pandemie jako „příležitosti“ pro „globální a generativní zotavení“, které bezpodmínečně potřebujeme“ kvůli „změnám společnosti a světa. K tomu je nezbytná (opět bohužel) „konverze“. Přechod na vakcínu (návrh, který pravděpodobně způsobí, že mnozí nebudou očkováni). Tento jazyk pochází z „Velkého resetu“, je to totéž jako ve velkých centrech světové ekonomické, finanční a politické moci. Samozřejmě se pak říká, že vakcína se musí dostat ke všem, ale globální ideologický záměr není zpochybněn: církev je připravena spolupracovat na novém světovém řádu.

Nóta brojí proti „komerčnímu využití“ vakcíny ... ale toto již existuje. Vakcína dorazila 27. prosince, protože toto komerční vykořisťování existuje (aniž by se to dotklo politického vykořisťování na různých úrovních, a to jak místní, tak globální geopolitiky). Bere na vědomí neexistující nebezpečí „vakcinačního nacionalismu“, nemluvě už o nebezpečích „vakcinačního globalismu“. Doufá ve „spolupráci“ poté, co přijala a schválila s vakcínou také své ekonomické a politické sponzory.

Stefano Fontana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010