Menu


Duchovní povolání v zapadákově

V letošní roce přijme v USA kněžské svěcení 477 novým kněží. Je to rozhodně málo na to, aby se stav duchovenstva zachoval na současné úrovni. Bylo by jich zapotřebí třikrát více.

Ale i v USA jsou výjimky. Deník New York Times s obdivem popisuje dvě sousední obce ve státě Michigan: Flores má sotva 1200 obyvatel a Westphalia něco přes 900. V posledních letech každá z nich vychovala církvi po 22 kněžích a kolem 80 řeholních sester. Letos zde byla vysvěcena dvojčata Tom a Gary Königsknechtovi.

Tyto vesnice vašk chodí denně na mši svatou, modlí se růženec a nemají televizi. Rodiny jsou i desetičlenné. V takových podmínkách se rodí povolání i v nejzapadlejších vesnicích. Když farář Mathias Thelen položil žákům otázku, kdo pomýšlí na duchovní stav, zvedlo se 43 paží.

Kb/rv/nyt