Menu


Druhý stát USA, který chrání děti se syndromem

                                                                          7.4.2016

                                                        

Po státě Severní Dakota je Indiana druhý stát USA, který zakázal interrupce zdůvodněné Downovým syndromem. Republikánský guvernér Mike Pence oznámil toto rozhodnutí slovy:

Společnost je třeba posuzovat podle toho, jak zachází se slabšími: starými, nemocnými, postiženými a nenarozenými.

Pence zdůraznil, že nový zákon zdůrazňuje hodnotu lidského života. Zákon zakazuje potraty na základě rasy, pohlaví a schopností. Senátor Travis Holdman označil zákon jako formu boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo postižení. Senátorka Liz Brownová , která spolupracovala na znění zákona, mluví o nutnosti chránit rodiny před nátlakem, kterému je vystavují lékaři, jakmile zjistí možné postižení.

Jakmile se dítě narodí, jsme přesvědčeni, že požívá stejných práv a je členem naší společnosti. Na skandál, který vyvolala Planned Parenthood, když byly odhaleny její obchody s orgány potracených dětí, reaguje Indiana tak, že každé dítě usmrcené při potratu musí být spáleno a jeho popel musí být pohřben.

Katholisches.info
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010