Menu


Druhá osobní farnost pro tradiční ritus v Itálii

 

19.7.2018


Don Gianluca Pretti

Od roku 2008 existuje v Římě osobní farnost pro tradiční ritus. Je to farnost S. Trinità di Pellegrini, kterou spravuje Bratrstvo sv. Petra.

Nyní zřídil arcibiskup v Cagliari, primas pro Sardinii a Korsiku Mons. Arrigo Miglio v hlavním sardinském městě další podobnou farnost v duchu Motu proprio Summorum Pontificum.

Arcibiskup tak reagoval na žádost Sdružení věřících, které se na něho s touto prosbou obrátilo. Farnost vznikla v bazilice sv. Kříže, která se nachází v historické části města v blízkosti dómu.

+++++++++Vnitřek baziliky Sv. Kříže                                

Tato bazilika má svou historii. Byla postavena na místě někdejší synagogy. Když židé, kteří konvertovali, seznámili veřejnost s obsahem Talmudu, vykázal král Ferdinand II. židy z Aragonie, kam spadala i Sardinie. Nově zbudovaný chrám byl svěřen Bratrstvu Svaté Hory Zbožnosti, které pečovalo o zajatce a o lidi zadlužené u židovských lichvářů.

                                              

1564 převzali chrám jezuité. Po jejich zrušení svěřil stát chrám řádu sv. Mořice a Lazara. Od roku 2008 se zde slaví mše v původním ritu, nejdříve o nedělích a svátcích, později i ve všední den. Prvním farářem osobní farnosti byl jmenován diecézní kněz Don Guianluca Pretta. Ve své dosavadní farnosti pořádal kurzy greogoriánského chorálu a slavil mši v tradičním ritu.

Jeho horlivé hlásání neporušených pravd se stalo mnohým solí v oku, kněz se stal terčem pomluv, byl dokonce obviněn z pedofilie, ale toto obvinění bylo soudně vyvráceno. Pomluvy neustaly. Některým se nelíbí, že vyžaduje důstojné oblékání a sukně sahající nejméně až ke kolenům. Don Pretta však ve farnosti vydržel a nyní dostal nový úkol. Je prvním diecézním knězem s osobní farností pro tradiční ritus .

Katholisches