Menu


Dosud nebyl objeven žádný „homo - gen“

Prezident Německé společnosti pro sexuální vědecký výzkum Jakob Pastötter na vědeckém kongresu v Kasselu: Lidé s homosexuálním sklonem, kteří s ním nechtějí žít, mají právo na odbornou poradu.

Sexuální orientace člověka podle současným vědeckých poznatků není předem geneticky určena. Vyvíjí částečně v předporodním období, částečně po porodu, mezi jiným vlivem hormonů. Přesné mechanismy dosud nejsou známy. Tento vědec, který žije v USA, prohlásil: „Stále se tvrdí, že homosexualita je vrozená. Ale věda o tom nic neví.“ Naděje, že bude naleze „homo – gen, se dosud nenaplnila.

Pastötter to navíc pokládá za nežádoucí, protože by to mohlo otevřít brány pro eutanazii. V některých kulturách je homosexualita odmítána. Na otázku, zda je sexuální orientace změnitelná, poukázal na poznatky Alfréda Kinseye v USA ( 1894 -1956). Sexualita se stále vyvíjí. Je jen málo lidí, kteří jsou po celý svůj život výlučně homosexuálové nebo heterosexuálové.

Ti, kteří hledají pomoc, nesmí být ponecháni sami sobě

Podle jeho slov každý má právo na poradu, pokud má se svou sexualitou problémy. To platí i pro ty, kteří s homosexualitou nechtějí žít: „Nemohu někoho ponechat sobě samému, když hledá řešení svých konfliktů“. Směr, kterým se má porada ubírat, musí ovšem určovat postižený a nikoliv poradce.

Kritika takového přístupu přichází nikoliv z vědecké, nýbrž politické oblasti. Sexualita není něco izolovaného, co je možno vytáhnou ze zásuvky. Je spojena komplexním způsobem s celou osobností a posiluje osobní identitu.

                                                                    kat-net

 
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010