Menu


Don Bosco o islámu

 

Sv. Jan Bosco

Z brožury: Katolík vzdělaný ve svém náboženství

Příručka pro rodiče:

Jak vyložit svým dětem, co je islám

Otec: Chcete-li, povím vám něco o jiných náboženstvích a začnu islámem

Syn : Ano vylož nám, co je to islám

Otec.: Islám je snůška zásad z jiných náboženství, které prakticky směřují kjednomu cíli: zničit všechny zásady mravnosti

Syn: Jak vznikl islám?

Otec: Islám má svůj začátek u Mohameda.

Syn: Řekni nám všechno, co o něm víš.

Otec: Bylo by to na dlouho, kdybych měl vyprávět všechno o tomto slavném podvodníkovi: vyložím vám alespoň, kdo to byl a jak založil své náboženství.

Narodil se v roce 570 v Mekce, arabském městě nedaleko Rudého moře v chudé rodině, otec byl pohan a matka židovka. Dychtil po slávě a chtěl si vylepšit své postavení a vypravil se do cizích zemí. Podařilo se mu získat peníze od jedné vdovy po obchodníkovi z Damašku, se kterou se oženil. Byl tak prohnaný, že využil svých chorob k založení náboženství. Trpěl padoucnicí a tvrdil, že jeho časté pády jsou extáze, ve kterých rozmlouvá s archandělem Gabrielem.

Syn : Pokoušel se dělat zázraky, aby potvrdil svoje kázání?

Otec: Mohamed nebyl schopen dělat zázraky na potvrzení svého náboženství, protože neměl poslání od Boha. Jen Bůh je autorem zázraků. Když se začal vydával za povýšenějšího než Ježíš Kristus, hned se ho ptali, zda koná také zázraky. Odpovídal, že zázraky byly již dříve. Vychloubal se, že zázrak udělal již dříve, že kus měsíce mu spadl do rukávu a že ho dokázal opravit. Na památku tohoto zázraku si jeho přívrženci vzali za své znamení půlměsíc.

Smějete se tomu, a zcela správně, protože člověk takového typu neměl být pokládán za hlasatele nového náboženství. Rozšířilo se o něm, že je podvodník a narušuje veřejný pořádek, a spoluobčané ho chtěli uvěznit a odsoudit na smrt. Proto se dal na útěk a odebral se do Mediny s několik druhy, kteří mu pomáhali.

Syn: V čem vlastně spočívá Mohamedovo náboženství?

Otec: Mohamedovo náboženství tvoří směs židovství, pohanství a křesťanství. Kniha islámského zákona se nazývá Korán neboli kniha par excelence. Tomuto náboženství se říká také turecké, protože se v Turecku rozšířilo. Jméno islám pochází od některých jeho reformátorů; muslimské se nazývá podle 'musulu' , což je předříkávač, vedoucí jejich modliteb .

Syn: Proč vytvořil Mohamed takovou směs z různých náboženství?

Otec: Protože národy v Arábii byli zčásti židé, z části křesťané a zčásti pohané. Aby všechny učinil svými následovníky, vzal z každého náboženství něco a vybíral ty části, které nejvíce podporovaly smyslné rozkoše.

Syn: Bylo nutné, aby byl Mohamed vzdělaný?

Otec: Vůbec ne. Mohamed neuměl ani psát. Když mluví o obsahu svatých knih, směšuje jednu věc s druhou. Např. Marii, Mojžíšově sestře, přisuzuje skutky, které svou vlastní Marii, Matce Ježíšově, s mnoha dalšími výmysly.

Syn: Ale to se mi zdá zvláštní, když byl Mohamed nevzdělaný a neučinil žádný zázrak, jak mohl hlásat svoje náboženství?

Otec: Mohamed šířil své náboženství nikoliv zázraky nebo přesvědčujícím slovem, ale především silou zbraní. Z náboženství, které slibovalo všechna možná osvobození, se v krátké době stala strašná skupina násilníků. Spolu s nimi přepadal země na Východě a podroboval si národy nikoliv přesvědčováním o pravdě, zázraky nebo proroctvími, jeho jediným argumentem byl meč, který zvedal nad hlavu porobených se slovy: buď uvěřit, nebo zemřít.

Syn: To jsou argumenty, které mají lidi obrátit? Když byl Mohamed takový ignorant, jistě bylo v Koránu mnoho bludů,

Otec: O Koránu je možno říct, že obsahuje hrozné bludy proti mravnosti a proti pravému Bohu. Např. omlouvá z hříchu toho, kdo zapře Boha ze strachu před smrtí; dovoluje pomstu; ujišťuje, že jeho následovníci přijdou do ráje plného pozemských rozkoší. Zkrátka nauka tohoto falešného proroka dovoluje věci tak zvrácené, že křesťan se hrozí je jmenovat.

Syn: Jaký je rozdíl mezi křesťanskou církví a islámem?

Otec: Rozdíl je obrovský. Mohamed založil své náboženství na násilí a zbraních: Ježíš Kristus založil církev na slovech míru a učinil z chudých své učedníky.

Pramen: Basta Bugie