Menu


Dominikáni starého ritu mají nového priora

 

Paříž. Bratrstvo sv. Vincence Ferrerského zvolilo 22. září na generální kapitule svého nového priora. Na dobu šesti let byl zvolen zakladatel a první prior Père Louis-Marie de Blignières, který byl priorem od založení roce 1979 do roku 2011. Tak dlouhá funkční doba byla možná jen se souhlasem Svatého stolce vzhledem ke konsolidaci mladé komunity. Druhým priorem kláštera sv. Tomáše Akvinského v Chémeré-le-Roi byl Dominique-Marie de Saint Laumer. Po jeho kadenci byla možná opětovná volba zakladatele.

Prior de Blignières se narodil 1949 jako Olivier Marquis Le Barbier de Blignières v Madridu jako syn francouzského důstojníka. Absolvoval v Paříži studium matematiky a fyziky, po opuštění víry našel cestu zpět do církve a vstoupil k benediktinům ve švýcarském Wallisu. Krátce nato přešel do semináře FSPPX v Econe. 1977 mu udělil arcibiskup Lefebvre kněžské svěcení.

Přitahován klášterním životem založil 1979 Bratrstvo sv. Vincence Ferreského. Od roku 1981 vydává bratrstvo čtvrtletník Sedes Sapientiae. Komunita se věnuje především studiu dominikánského velikána sv. Tomáše Akvinského. 1981 složil jako první bratr řeholní sliby. 1986 mohli bratři zahájit studium na papežských univerzitách v Římě.

V roce 1988 uznala Papežská komise Ecclesia Dei komunitu kanonicky jako Společenství papežského práva. Biskup v Laval potvrdil jeho sídlo ve svém biskupství. Po definitivním schválení statutů Svatým stolcem 1995 posvětil biskup Armand Maillard z Laval nový klášter.

Dominikánské společenství starého ritu buduje v Chémeré-le-Roi in Mayenne klášter a klášterní kostel v tradičním slohu. Kostel bude zasvěcen Panně Marii Růžencové. Jeho hrubá stavba byla letos dokončena. O letošním svátku 7. října byl požehnán pohostinský dům kláštera.

                            Video ze stavby kostela         Video z obláčky


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010