Menu


Denní modlitba

Duchu Svatý, povzbuď mě.

Boží Lásko, pohlť mě.

Po správné cestě veď mě.

Maria, Matko má, shlédni na mě.

S Ježíšem žehnej mi.

Od všeho zla, od všeho klamu a nebezpečí uchovej mě.

Sestra Marie od Ukřižovaného Ježíše ( Malá Arabka )


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010