Menu


Dementi z Malty

                                         22. 1. 2017

Na dotaz agentury OnePeterFive prohlásil biskup Grech z biskupství Gozo na Maltě, že zpráva o hrozbě suspenze za odmítnutí Eucharistie církevně nesezdaným, kteří žijí more uxorio, se nezakládá na pravdě.

To je pro duchovenstvo uspokojující zpráva. Ať tato vyhrůžka vznikla jakkoliv, skutečností je, že visela ve vzduchu a vytvářela v diecézi zcela nenormální situaci. Nyní je možno ji pokládat za smetenou ze stolu.

Není ovšem smetena heretická interpretace AL, podle které si prakticky každý věřící sám může rozhodnout, že se pokládá za bohulibého cizoložníka. A tato interpretace jde plně na vrub jak biskupů na Maltě, tak samotného Bergoglia.

KI, Messa in Latino


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010