Menu


Další tři černé perly

 

Irská ministryně kultury Madiganová vyzvala katolickou církev, aby začala světit ženy na kněze. Ale to jen malý příklad její horlivosti. V sobotu 23. června při večerní mši měla tato evidentní antikatolička číst liturgické čtení. Zaneprázdněného faráře měl zastoupit jiný kněz, ale ten se prostě nedostavil. Iniciativy se spontánně ujala ministryně, přibrala si další dvě ženy a spolu s nimi uspořádala svéráznou „bohoslužbu slova“, po které otevřela svatostánek a suverénně podávala přítomným přijímání. V rozhovoru pro noviny prohlásila, že zákaz potratu je barbarství.

Biskup přešel celý případ mlčením.


Katholisches

Bergogliem jmenovaný kardinál Kevin Farrel, který byl povolán z USA do Říma, aby zde vedl nové dikasterium pro laiky, rodiny a život, jako horlivý prefekt prohlásil, že kněží mají sice nějakou představu o dogmatické teologii, ale nemají žádné zkušenosti s manželským životem všedního dne, a proto jsou zcela nevěrohodní a nekompetentní k tomu připravovat někoho na manželství. Rostoucí úbytek kněží pokládá proto za potěšující: jelikož kněží ubývá, vymře s nimi podle kardnála brzy i klerikalismus.

Katholisches

V biskupství Würzburg nastoupil 10. července nový biskup Franz Jung, který byl od 2008 generálním vikářem v Špýru. 16. února v něm Bergoglio objevil nového progresivního kandidáta na biskupský stolec.

Na úvod svého působení biskup Franz uspořádal zvláštní mše pro manželské jubilanty žijící ve smíšených manželstvích. Biskup předem prohlásil, že evangelický partner obdrží automaticky katolickésvaté přijímání.

Otázkou zůstává, proč tito protestanti nevyužili 25, 50, 60 nebo 65 let smíšeného manželství k tomu, aby se stali katolíky jako jejich partner. Jejich prvořadé a dlouholeté odmítání stát se katolíkem je staví po postavení, že se nenacházejí ve stejném společenství víry, které je nezbytným předpokladem eucharistického společenství. Pro současné německé biskupy je to zřejmě vedlejší záležitost.