Menu


Další specializovaný poradce papeže Františka

 

„Zrušení papežství v jeho dnešní podobě je pro ‚převora‘ Enzo Bianchiho obzvláště důležitá záležitost.“ Tak se o něm vyjádřil Don Nicola Bux, liturgik a poradce Kongregace pro bohoslužby. Enzo Bianchi totiž tvrdí, že není naděje dosáhnout jednoty velkých tradičních církví, protože hlavní překážkou jednoty křesťanů je papežský primát.

Tohoto muže si vybral papež František za zvláštního poradce Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů. Sandro Magister o tom hovoří jako o „tajném ekumenickém projektu“, který nemá o nic menší cíl než odbourání nebo lépe řečeno rozpuštění papežství.

Enzo Bianchi staví na přesvědčení: „V evangeliu stojí, že učedníci se mezi sebou začali hádat, kdo z nich má být první. Zdá se mi, že tento spor pokračuje v církevních dějinách a zůstává dosud ústředním uzlem v otázce jednoty. Přehlíží se, že každá tradice je omezená a stranická a jen všichni spolu mohou dospět k plné pravdě.“ (Ricominciare str. 73). „Co překáží, musí být odstraněno“

„Enzo Bianchi pochopil, že si může vytvořit náležité imago jednak díky nikoliv nezištné pomoci protikatolických médií, jednak když se bude obracet na katolíky jako „prorok nového křesťanství“, které musí být moderní, otevřené a vůbec ne hierarchické, dogmatické, a to znamená konec konců ani ne katolické“ (Antonio Livi).

I když se Enzo Bianchi namáhal, aby vznikly jeho fotografie ve společnosti papeže Wojtyly i Ratzingera, nevynechal žádnou příležitost, aby ve spolupráci s levicovými médii tyto papeže vydatně kritizoval. Podporuje ho v tom také Alberto Melloni, dnešní vůdce progresivní „boloňské školy“.

Spisy a řeči Enzo Bianchiho působí rozkladně již několik let. K tomu založil tento vzdělaný laik Bianchi zvláštní vzdělanou řeholní komunitu Bose, která se však nijak nedrží církevního zákoníku a dala si nálepku Církev a pokoncilní epocha.

Jak připomíná Giuseppe Nardi, poradcem papeže se stal muž, který chce papeže odbourat.

Katholisches.info

                                                                 Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010