Menu


Další signatář věrnosti církevní nauce

 

 

Vyznání věrnosti   platným pravdám církve podepsal biskup Andreas Laun, emeritní pomocný biskup z diecéze Salzburg.

Andreas Laun se narodil 13. října 1942 a vstoupil do kongregace oblátů sv. Františka Saleského. 29. června 1967 přijal kněžské svěcení a 25 ledna 1995 ho JPII. jmenoval pomocným biskupem v diecézi Salzburg. Po dosažení věku byl okamžitě odeslán do důchodu. Důvodem této neobvyklé rychlosti v případě pomocného biskupa byl zřejmě jeho kritický postoj k AL a odmítání sv. přijímání pro tzv. rozvedené a sezdané.

Stilum curiae