Menu


Další projev bergogliovských degradací

 

Ježíš nebyl »scarto« Byl to Boží Syn z rodu DavidovaVánoční hádanka: Kdo řekl následující větu?

„Syn Boží se narodil  jako (scartato) vyřazený, aby nám řekl, že každý, kdo je vyřazen, je Boží dítě.“
(z Bergogliovy vánoční homilie) - Vyřazen - je mužské a singulární minulé příčestí trpné slovesa odhodit.

To, co se vyhodí, se nazývá a - odpad -. V případě objektu jde o synonymum něčeho bezcenného, nezdařeného. V případě že jde o osobu, je synonymem nešikovného jedince, který není k ničemu.

Jen trochu příliš násilné rozšíření by tu mohlo znamenat odmítnutí nebo vyhození. Předpokládám, že kdokoliv vyslovil výše uvedenou větu, měl na mysli, že Svatá rodina (a tedy i božské Dítě) byla odmítnuta a vykázána v nějakém hostinci. Marie a Josef, stejně jako většina Židů, byli na cestě ke sčítání lidu, které chtěl císař Augustus, a pak (jak by řekl jezuitský generál otec Sosa) nebylo možné zajistit si rezervaci, zaknihovat se, a tak naráželi na situaci: Vyprodáno.

Poprvé slyším  že by se Bůh se vtělil jako něco nezdařeného.

Četl jsem však, že toto Dítě, vtělený Bůh, pochází z královského rodu, z domu krále Davida. takže Herodes v obavě, že by jednoho dne mohl uchvátit jeho trůn, nařídil masakr neviňátek, aby se ho zbavil.

Skutečnost narození v jeskyni a uložení v jeslích má podle Bergoglia symbolizovat, že Ježíš se chtěl narodit bez okázalosti, aby nás pozval k pokoře,  že nehledal aklamace od světa.

Jenže když to anděl oznamoval pastýřům, vyjádřil tuto novinu slovy: „Narodil se vám Spasitel!“

A pastýři to pochopili tak, že ihned spěchali, aby se mu poklonili, a poté mu přišli vzdát hold dokonce tři Králové a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na plýtvání?

Nešli do betlémské jeskyně, aby uctívali nějaké neduživé ubožátko.

Marie nebyla matkou nějakého nezdary, ale matkou Spasitele, a to velmi důležitého a vznešeného, kterého každý člověk velmi potřebuje, protože tento Spasitele je Bůh a přijal lidskou přirozenost, aby nás naučil, jak s ním sdílet jeho božský život.

Tak by nás to měla církev učit, Hlavou počínaje (PG od Stilum Curiae )