Menu


Čtvrtek Svatodušní

 

Čtvrtek v oktávu svatodušním má stejný mešní formulář jako Neděle Svatodušní. Výjimku tvoří jen obě čtení. Čtvrteční liturgie má tuto genezi: Před zavedením svatodušního oktávu slavil se samotný Hod Boží tři dny: v neděli, pondělí a úterý. Následující středa, pátek a sobota tvořily kvatembrové dny. Protože při vzniku oktávu zůstával čtvrtek bez mešního formuláře, byl mu přiřazen formulář z Hodu Božího s novými čteními.

Obě tato čtení hovoří o moci nad zlými duchy, kterou Pán vybavil své učedníky.

(Lstivý Nepřítel používá právě falešné "dary Ducha", aby úspěšně pronikal do Božího stáda.)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010