Menu


Co se děle v Polsku?

 

 

                                                       

Polská biskupská konference na svém podzimním zasedání v Lublině projednala podrobné směrnice k aplikaci AL. Materiál mluví o důležité funkci Bergogliem doporučovaného „provázení“, ovšem v tom smyslu, že dobře připravení kněží mají za úkol trpělivě a zasvěceně přivádět ty, kteří jsou na scestí, k vyjasnění situace a postupně až ke smíření s Bohem i Církví. Je to kritika Bergogliova materiálu pozitivní cestou, tedy pokyny, jak věci a vztahy uspořádat tak, aby byly v souladu s tradiční naukou církve a Božími přikázáními. Bergogliovské ambivalence nejsou otevřeně kritizovány, ale jsou klidně a nesmlouvavě odstaveny.

Zarážející bylo, že zprávy o zasedání PBK k AL se objevily jen na mimopolských sítích jako zprávy z důvěryhodných pramenů. Nakonec ze stejných pramenů pochází poslední zpráva, že polský nuncius projednaný materiál zadržel a zakázal jeho zveřejnění. Některé hlasy mluví o velkém rozhořčení panujícího pontifika a o neobyčejně těžkém "presu" Vatikánu na polské biskupy. Ohlasy v jednotlivých médiích se podle jejich zaměření buďto radují a vyjadřují svou nevoli vůči Polsku, kterou vyvolala již růžencová akce ze 7. října, nebo se dohadují, jaké jsou konkrétní skutečnosti.

-vu-


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010