Menu


Čistky i v Radio Maria

P. Giovanni Cavalcoli

Posluchač Radia Maria přednesl otázku, zda přírodní katastrofy, jako je zemětřesení, nemohu být důsledkem skutečnosti, že zákonodárci schválí zákon, který je proti Boží vůli a lid tento zákon trpí. Zda takové zemětřesení v Itálii, které bylo registrováno i Římě, nemůže představovat Boží trest.

Známý morální teolog dominikán P. Calvalcoli odpověděl, že přírodní katastrofy jsou součástí padlé přírody, a tím dědičného hříchu. Ke konkrétní připisování se Cavalcoli vyjádřil velmi zdrženlivě a vyzýval k opatrnosti. Mluvil o tom, že sám pojem „Božího trestu“, který se mnohým nelíbí, »ale já ho používám, protože jde o biblické slovo. Je samozřejmě důležité, co pod „trestem“ rozumíme, co tím Bůh míní a jakou to má souvislost s lidskou existencí a spásou«.

Na otázku, zda zemětřesení ve střední Itálii jsou následkem určité události, lze podle Cavalcoliho těžko odpovědět. Poukázal na přednášku Gotti Tedeschiho, velkého ekonoma a také filozofa, který před několika dny zdůraznil „souvislost mezi hospodářskou krizí a duchovní krizí dnešní Evropy“.

Cavalcoli řekl doslova:

Boží trest: Při vší nezbytné opatrnosti může člověk získat dojem, že tyto útoky proti Božímu zákonu, mám na mysli důstojnost rodiny a manželství, nás přivádějí k myšlence, že máme co do činění s tím, co nazýváme Boží trest.

Na to následovala reakce vatikánských médií a P. Cavalcolimu byl podkládán výrok, že zemětřesení je jistě následkem legalizace homo-svazků a Boží trest. Toto ovšem teolog vůbec nevyslovil. Radio Vatikán sdělilo, že jeho výpovědi urážejí oběti zemětřesení. Také Osservatore Romano psal v neděli o urážlivých výrocích P. Cavalcoliho.

Žádné vatikánské médium tohoto teologa nekontaktovalo, ale   vedoucího Radia Maria pochopil, že je třeba, abyse  P. Cavalcoliho co nejrychleji zbavil.

Radio Bayern 5 prohlásilo, že kritika homo-sňatků je nepřípustná a odmítlo i představu, že by Bůh mohl sáhnout k přírodním zákonům. Vatikanista Paolo Rodari v La Repubblica napsal, že určité postoje Radia Maria byly tolerovány za Benedikta XVI., nikoliv však za papeže Františka.

Za Františkovy éry byli z Radia Maria vyhoštěni Mario Palmaro, Alessandro Gnocchi, Roberto de Mattei a Gianpaolo Barra. Ti všichni se odvážili kritizovat Františka. Cavalcoli se o papeži vůbec nezmiňuje. Napadeno se však může cítit jeho „nové milosrdenství“. Cesta k „přizpůsobení“ novému učení je v tomto případě dlážděna propouštěním zasloužilých spolupracovníků.

P. S.: Za závažnější než neshodu s Bohem a trvalou naukou církve pokládá ovšem Bergoglio neshodu s levicovými režimy.

                                                                                    KI