Menu


Církev nad jámou, kterou si vykopala

 
Současně s bergogliovským nenávistným úsilím o likvidaci autentického obřadu mše svaté, rozpoutala se v dněperské oblasti reálná hrozba třetí světové války. Zoufalí ukrajinští biskupové se rozpomenuli na dávný varovný hlas Matky Boží z portugalské Fatimy a požádali Vatikán o pomoc: požádalo, aby byl provedeno zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fatimské.
 
Od jejího významného mateřského varování a oznámení podmínek pomoci a záchrany uplynulo již více než 100 let. Bergoglio to zřejmě netušil pohotově využil svátek Zvěstování Panny Marie a Vtělení Božího Syna k přednesení projevu zasvěcení ve Vatikánské bazilice. V tisku se již objevily hlasy netrpělivého očekávání blahodárného zásahu. V celém tomto chvatném procesu zůstaly však stranou důležité okolnosti.
 
Je třeba si upřesnit věcné objektivní skutečnosti, které se takového procesu týkají. Začněme od samotného poselství.
Povězme si rovnou, že fatimská poselství nejsou něco jako krabička tabletek proti kašli k občasnému použití. Tyto výzvy byly předneseny v konkrétním čase za konkrétních okolností. Jejich platnost vypršela v roce 1960, kdy měly podle pokynu Panny Marie být nejpozději zveřejněny. Týkaly se cílového výsledku 300 let trvajícího systematického úsilí masonerie o dosažení demolici katolické církve zevnitř, jejíž výsledky představovaly neuvěřitelnou katastrofu katolické církve realizovanou pod vedením samotné její hlavy. Tato skutečnost stála fakticky před propuknutím a zastihla církevní generalitu v katastrofálním stavu, který list o d Matky Boží bezohledně demaskoval. Tato generalita včetně budoucích papežů místo upřímné sebekritiky a intenzivního pokání a nápravy za pomoci Matky Boží volila cestu Satanovu, tedy cestu popření a lži. Následovalo období neuvěřitelné zhýralosti mezi duchovenstvem všech stupňů, jaký némá v dějinách obdoby.
 
Protože Stanovi zaprodanci nemohli tuto hanebnou skutečnost nemohli skrýt ani zapřít před nositelkou poselství Mariinuou vyvolenou Lucií dos Santos, rozhodli se k nejhanebnějšímu řešení: odstranit tuto omilostněnou dceru Matku Boží nenávratně ze scény a nahradit ji falešnou dvojnicí. Toto řešení zřejmě řízené Satanem si zajistilo současně jeho neuvěřitelně účinnou podporu, která se projevuje ve skutečnosti, že tento ďábelský podvod, na kterém se plnou měrou podílí všichni další papežové a mnoho prelátů, jako neuvěřitelně houževnatá skálopevná lež trvá až do dnešních dnů, ačkoliv je vědecky a soudně prokázáno, že se jedná o zcela odlišnou osobu, která nemá s autentickou sestrou Lucií dos Santos nic společného, a to je také každému soudnému člověku na první pohled jasné. Falešná Lucie je pouhá loutka, kterou vodil a animoval kardinál Bertone. Kdyby nic jiného, tak samotný tento zločin vylučuje, aby tito podvodníci byli faktickými papeži a činili tak z Boha Otce i Ducha Svatého účastníka nejhanebnějšího podvodu v dějinách církve a světa. Kdyby pachatelé byli skutečnými papeži, platilo by, že to, co svázali a rozvázali na zemi, bylo svázáno a rozvázáno i v nebi
To ovšem také znamená, že všechny další zprávy a „poselství z Fatimy“ jsou po roce 1960 prachsprosté výmysly,, pody nejpodlejšího šejdíře. Aby si zajistili Satanovu ochranu, zasvětili mu pachatelé Vatikán obřadem černé mše. Samotnou baziliku znesvětili navíc hanebnou modloslužbou s bohyní Pachamamou. Jestli si Bergoglio myslí, že 25. března promlouval k Matce Boží, pak je na velkém omylu. Do Satanovi zaprodaného prostoru Neposkvrněná Panna Maria nikdy nevstoupí.
 
Ti, kdo si k aktu „zasvěcení“ vybrali argentinského pseudoproroka, zřejmě už zapomněli na jeho nesčetné 'vroubky', jejichž řadu zahájil onen první na který Neposkvrněná nemůže zapomenout: ¨Jedním z prvních bezohledných zásahů Bergoglia krátce po jeho nástupu bylo rozprášení kvetoucí řeholní rodiny františkánů a františkánek Neposkvrněné a další jejich persekuce. Jaké jsou tedy vyhlídky na její záchranný zásah ve prospěch společenství ve kterém navíc tolik bují nejhanebnější hříchy jak mezi ovcemi tak mezi samotnými pastýři? Jaké reputaci před světem se může těšit současná církev, která tone v moři letitých podvodů neřestí a zločinů?
 
Pramen: Fatima 2 a další

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010