Menu


Charlie a medailka sv. Judy Tadeáše

 

Na ručičku malého Charlieho umístili jeho rodiče medailku sv. Judy Tadeáše, světce, který pomáhá v bezvýchodných situacích, a dvě modlitby k andělu strážnému.

Tito rodiče byli prakticky zbaveni svých rodičovských práv.

Podle Římského martyrologia působil sv. Juda Tadeáš nejdříve v Judsku, pak v Mezopotamii a nakonec v Persii. Věřícím v těchto oblastech adresoval svůj list namířený proti heretikům, rouhačům a zrádcům, homosmilníkům kteří falešnými naukami podrývají základy víry a dávají pohoršení svými bezbožnými mravy. Jeho list je neuvěřitelně aktuální. (viz)

Podstoupil mučednickou smrt se Šimonem Kananejským kolem roku 70 a je pochován v bazilice sv. Petra


                                                 Corrispondenza Romana

Mezitím přišly tyto zprávy:

Prezident Trump nabídl rodičům Charlieho Garda svou pomoc. Učinil tak již jednou, a to v roce 1988. Na Twitteru napsal:

Budeme – li moci našim britským přátelům a papeži pomoci, učiníme tak s velkou radostí.

Papež František oznámil, že papežská nemocnice může převzít dítě do své péče. Ředitelka nemocnice Dr. Mairella Enoc sdělila:

Jsme s rodiči spojeni v modlitbách, a pokud si to přejí, nabízíme jim, že se Charlieho ujmeme.

 

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010